Agaricus a Ganoderma proti anémii u diabetu

 

Agaricum brasilinsis pochází z oblasti jižní Ameriky a podobně jako Ganoderma lucidum (Reishi), která je původem z Asie, patří mezi medicinální houby. Obě houby jsou využívané domorodými medicínami daných oblastí. Věnuje se jim i klasická medicína a vědeckými postupy odhaluje jejich složení a vlastnosti s ním spojené. Je potvrzeno, že tyto houby mají výrazné imunomodulační účinky, stejně tak je možné je využít v boji s rakovinou, volnými radikály, únavou. Dokážou též snižovat hladinu lipidů v krvi, a tak snižovat riziko vzniku aterosklerózy, další účinek hub je i regulace hladiny cukrů v krvi.

Tato studie se věnuje vlivu Agaricu a Ganodermy na diabetes a s ním související anémii. Diabetes je často spojen s hypoxií, sníženou koncentrací kyslíku v krvi, což vyústí v narušení membrán červených krvinek. Může se tak rozvinou anémie pro poškození a zkrácení životnosti krvinek. Kompenzace je možná zvýšením oxygenace, přísunu kyslíku.

Vědci ke své studii využili mycelia z obou hub u krys, u kterých byl indukován diabetes podáním streptozocinu. Část diabetických krys dostávala placebo, část pak prášek z mycelií po 2 týdny. Následně byla odebrána krev, kde se zjišťovaly nejen změny erytrocytů, ale také hladinu cukrů.

Pokus ukázal, že jak Agaricus, tak Ganoderma dokážou snížit hladinu cukru v krvi, snížil se i glykovaný hemoglobin, ukazatel déle trvající hyperglykémie. Krom toho došlo u diabetických myší, které dostávaly houby, ke zvýšení počtu erytrocytů, a to i díky zintenzivnění tvorby erytrocytů, erytropoeze, v kostní dřeni. Navíc se zvýšila i jejich rezistence/odolnost proti kyselinám, nedochází tedy k tak výraznému zániku již existujících erytrocytů.

Pokusy jednoznačně prokázaly pozitivní efekt obou hub na krvetvorbu, životnost erytrocytů a regulaci diabetu.

 

Vitak TY, Wasser SP, Nevo E, Sybirna NO. The Effect of the Medicinal Mushrooms Agaricus brasiliensis and Ganoderma lucidum (Higher Basidiomycetes) on the Erythron System in Normal and Streptozotocin-Induced Diabetic Rats. Int J Med Mushrooms. 2015;17(3):277-86.

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář