Agaricus a integrita střevního epitelu

Agaricus bisporus je medicinální houbou, podobně jako jeho známější příbuzný Agaricus blazei Murill. Je potvrzeno, že dokáže modulovat odpověď imunitního systému, zabíjet rakovinné buňky, stejně tak mnohé viry, bakterie či houby. Má též schopnost snižovat hladiny cukrů a tuků v krvi aj.

Střevní sliznice je citlivá k různým stresovým vlivům, pak dochází k narušení její integrity, zvýší se její propustnost pro cizorodé látky, které se tak dostávají do organismu. Ve vrstvě pod epitelem se nacházejí i buňky imunitního systému, které ochraňují střevo proti mikroorganismům a toxiny. Ovšem při zvýšené propustnosti nestačí imunitní systém pokrýt všechna nebezpečí. Může dojít ke střevním infekcím, bakterie produkují enzymy, což způsobí zánět, kumulují se volné radikály... a může dojít ke vzniku ulcerativní kolitidy, či dokonce rakoviny. Takové střevo má zhoršené schopnosti vstřebávat živiny a organismus tak trpí jejich nedostatkem. Jelikož jsou to z velké části právě volné radikály, které narušují sliznici střeva, je nasnadě použít na zlepšení střevní kondice antioxidanty.

Selen je silným antioxidantem a stejně tak Agaricus. Selen je totiž součástí mnoha enzymů neutralizujících volné radikály. Agaricus pak obsahuje velké množství bioaktivních látek, např. polysacharidy, flavonoidy, která mají na volné radikály stejný efekt jako selen.

V předkládaném pokusu použil vědci selenem obohacený Agaricus, ten rostl na substrátu, do kterého se přidal selenit sodíku.

V pokusu na krysách, u nichž bylo hypertermicky navozené poškození střeva, čímž se zvýšila i koncentrace volných radikálů, se ukázalo, že příjem takto obohaceného Agaricu zvyšuje aktivitu enzymů neutralizujících volné radikály, např. glutation peroxidázy, krom posílení aktivity zvyšuje i její syntézu, neboť vzrůstá exprese mRNA pro ni. Navíc se zvyšuje i aktivita a exprese glutation peroxidázy specifické pro střevní trakt. Prokázalo se, že Agaricus se snižuje propustnost poškozeného střeva.

Z toho vyplývá, že má podání Agaricu protizánětlivé a protirakovinné účinky na gastrointestinální trakt, zlepšuje stav sliznice i funkci střev.

 

Maseko T, Dunshea FR, Howell K, et al. Selenium-Enriched Agaricus bisporus Mushroom Protects against Increase in Gut Permeability ex vivo and Up-Regulates Glutathione Peroxidase 1 and 2 in Hyperthermally-Induced Oxidative Stress in Rats. Nutrients. 2014;6(6):2478-2492. doi:10.3390/nu6062478.

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář