Agaricus a játra

Játra jsou bezpochyby velmi důležitý orgán, který má nejen detoxikační vlastnosti, metabolizují se zde základní živiny, tuky, sacharidy, degradují např. cholesterol a hem…, ale i syntetizují potřebné proteiny, mezi něž patří i srážecí faktory, tvoří žluč. Játra mají i funkci zásobní, např. pro glykogen, železa a vitamínů rozpustných v tucích.

V současné době je množství pacientů, jejichž játra jsou poškozená jejich vlastními chybami, jako např. požíváním alkoholu. Takoví lidé končívají nezřídka s cirhózou jater, a pokud se alkoholu vzdají, na čekací listině na transplantaci jater. V případě lehčí cirhózy či fibrózy jsou pak na podpůrné léčbě, která ovšem stav jejich jater nezlepšuje, jen ji udržuje.

Jelikož medicinální houby podporují regeneraci, bylo nasnadě, že i u jaterních poškození etanolem chtěli vědci ozřejmit, jejich účinnost. Použily k tomuto účelu extrakt z Agaricus blazei Murrill.

Na myším modelu byl zkoumán vliv extraktu ABM na poškození jater alkoholem, tedy etanolem. Byla ustanovena kontrolní skupina myší, jimž nebyl etanol podán, skupiny, kterým byl podán etanol, a navíc jedné i extrakt z ABM.

Následně byly porovnány jaterní tkáně odebrané z každé skupiny zvířat. U zvířat, jimž etanol podán nebyl, samozřejmě k žádným jaterním změnám nedošlo. U zvířat, kterým byl podán etanol došlo k jaternímu poškození. V jaterní tkáni byla výrazná infiltrace buňkami imunitního systému, kavitace, nekrotické změny a fibróza. Toto poškození pak bylo mnohem masivnější u myší, které nedostávaly současně i extrakt z ABM. U myší dostávajících extrakt došlo jen k mírnějšímu zánětu, fibrotické změny a kavitace byly také méně patrné. Je tedy jasné, že za lepší stav jater odpovídá právě extrakt z ABM, který jaterní tkáň chrání a podporuje její reparaci.

Je tedy vysoce pravděpodobné, že stejného efektu jako u krys by bylo dosaženo i u lidí.

Zdroj:

Wang H, Li G, Zhang W, Han C, Xu X, Li YP. The protective effect of Agaricus blazei Murrill, submerged culture using the optimized medium composition, on alcohol-induced liver injury. Biomed Res Int. 2014;2014:573978.

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář