Agaricus a jeho vliv na cirkulaci při hypertenzi

Agaricus a jeho vliv na cirkulaci při hypertenzi

Agaricus brasiliensis je medicinální houbou, která se, jak její název napovídá, domovsky vyskytuje v oblasti jižní Ameriky, kde je využívána v tradičních medicínách. Nyní je již součástí přírodní léčby mnoha zemí, včetně asijských. Její léčebné účinky zahrnující podporu imunitního systému, protirakovinné působení, zlepšování stavu diabetiků aj. jsou potvrzovány i vědeckými výzkumy, ať už pouze na buněčných kulturách, či na živých modelech.

Zda tato houba dokáže ovlivnit i krevní tlak a cirkulaci se rozhodl výzkumný tým pod vedením Dr. Tsubona.

Vysoký krevní tlak a poruchy krevního oběhu, cirkulace, trápí většinu starších lidí, a nejen jich. Je příčinou mnoha závažných stavů, např. mozkové mrtvice, srdeční infarkt, poškození zraku. Léčba nebývá snadná. Zahrnuje změnu životního stylu, ale i farmakoterapii, která často bývá složena z vícera léků, a přesto nemusí přinést kýžený efekt.

K pokusu byly využity krysy, u nichž spontánně dochází k patologickému zvýšení krevního tlaku. Část těchto krys byla krmena peletkami, které obsahovaly 10% A. brasiliensis a část normálními peletkami bez houby. Toto trvalo 5 týdnů. K zhodnocení účinků A. brasiliensis byl měřen krevní tlak a srdeční frekvence krys, dále pak byla prováděna echokardiografie a odebrané krevní vzorky byly poslány na biochemické vyšetření.

Co se krevního tlaku a srdeční frekvence týká, u myší, které dostávaly peletky s houbou, byl tlak i frekvence výrazně nižší než u druhé skupiny myší, jež houby nedostávala. Lepších výsledků zaznamenali vědci i v případě echokardiografie, snížil se srdeční výdej spojený se snížením srdeční akce a zlepšilo se časné i pozdní plnění komor. Navíc u myší krmených houbou došlo ke snížení koncentrace enzymů v krvi, které jsou indikátorem poškození srdečního svalu, tj. kreatin kináz BB a MB, ale také aminotransferázy a laktát dehydrogenázy aj.

Z výsledků je tedy možné soudit, že podávání A. brasiliensis dokáže snížit krevní tlak i tepovou frekvenci, zlepšit dynamiku srdečního cyklu, a tím i celé cirkulace, a snížit poškození srdečního svalu. Tyto údaje jsou velmi slibné a dávají tušit, že by A. brasiliensis mohla být využita k ovlivnění krevního tlaku jako součást léčebných postupů v humánní medicíně.

 Zdroj:

Tsubone H, Makimura Y, Hanafusa M, Yamamoto Y, Tsuru Y, Motoi M, Amano S. Agaricus brasiliensis KA21 improves circulatory functions in spontaneously hypertensive rats.J Med Food. 2014 Mar;17(3):295-301.

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář