Agaricus a malárie

Agaricus blazei Murill, též brasiliensis, pochází z oblasti jižní Ameriky, kde je po mnoho let součástí léčebných technik domorodců. Vzhledem k jeho popisovaným účinkům na lidské zdraví se dostal do povědomí vědců, lékařů a probíhá mnoho studií, které potvrzují jeho účinky, ať už na buněčných kulturách, či na zvířatech. Do klinické praxe jako takové se však houba zatím nedostala, ale vše k tomu směřuje. Je ověřeno, že moduluje funkce imunitní systém, je prevencí proti rozvoji civilizačních nemocí, jelikož snižuje hladinu tuků i cukrů v krvi, neutralizuje volné antioxidanty, čímž zabraňuje vzniku aterosklerózy. Je též účinný proti rakovinným buňkám, proti infekcím aj.

Malárie je jedna z nejrozšířenějších nemocí. Parazit způsobující nemoc, plasmodium, je přenášen komárem. Existuje více druhů plasmodií a dle toho je také dána tíže nemoci. Do fázi pomnožení plasmodií v játrech dochází k jejich přesunu do krevního systému a napadení červených krvinek, které se rozpadají a dochází k tzv. malarickému horečnatému záchvatu. Existuje i cerebrální, mozková forma nemoci, která poškozuje mentální funkce a může dojít i k úmrtí pacienta.

Nemoc je komplikovaná co do léčby, mnohdy nevyléčitelná, proto je nutné hledat další postupy, jak nemoc vyléčit.

V tomto pokusu se vědci rozhodli využít extrakt z Agaricu na malárie vyvolané plasmodiem berghei u myší, jedna skupina pouze nakažena bez léčby. Myši byly předléčeny vodným extraktem z A. blazei nebo chlorochinem a poté byly infikovány plasmodiem berhei, následně se pokračovala v podávání houbového extraktu nebo chlorochinonu. Byla pravidelně sledována parazitémie, váha myší, přežití, klinické příznaky, koncentrace pro i protizánětových cytokinů, histologické vyšetření tkání.

Myši, kterým byl podáván extrakt z Agaricu a chlorochinu, měly mnohem nižší parazitémii, zvýšilo se přežití, snížila se ztráta hmotnosti a nedošlo k rozvoji klasické mozkové formy oproti neléčeným myším. Navíc podávání Agaricu snížilo hladinu prozánětového cytokinu TNF alfa, IL-1β a IL-6 na rozdíl od neléčených či chlorochinonem léčených myší, obě podané látky též snižovaly poškození mozku, tento efekt byl výraznější u myší užívajících Agaricus.

Výsledky tedy prokázaly, že podávání extraktu z Agaricu dokáže zlepšit stav myší s malárií způsobenou plasmodiem berghei, která způsobuje i mozkovou formu. Agaricus snižuje parazitémii, zvyšuje přežití a snižuje poškození mozku. Je tedy patrné, že by se mohl stát součástí léčba malárie.

Val CH, Brant F, Miranda AS, Rodrigues FG, Oliveira BC, Santos EA, Assis DR, Esper L, Silva BC, Rachid MA, Tanowitz HB, Teixeira AL, Teixeira MM, Régis WC, Machado FS. Effect of mushroom Agaricus blazei on immune response and development of experimental cerebral malaria.Malar J. 2015 Aug 11;14:311.

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář