Agaricus blazei Murill v boji s infekcemi

Agaricus blazei Murill v boji s infekcemi

V současné době je trendem, že mnohé nebezpečné bakterie ztrácejí svou citlivost k antibiotikům. Jedná se o velmi závažný stav a mnoho lidí pak umírá na dříve léčitelnou infekci. Rezistentními jsou např. tyto nebezpečné bakterie Mycobacterium tuberculosis, Streptococcus pneumoniae…

Východní a domorodé léčebné postupy, Afrika, jižní Amerika, využívají k léčbě mnoha nemocí, včetně infekční látky z přírody. A k nim se začíná obracet k západní medicína, která se intenzivně zaměřuje hlavně na medicinální houby, u nichž vědecky prokazuje mnohé účinky, jež jsou známy tradičním medicínám po tisíciletí.

V rámci možného protiinfekčního působení je zajímavý vliv hub na stimulaci imunitního systému, hlavně jeho vrozené části. Buňky imunitního systému aktivuje hlavně díky velkému množství beta glukanů, které se váží na specifické receptory, které rozpoznávají tzv. nebezpečné vzory. Jedná se např. o TLR receptory, dectin-1 či CD11b/18.

Silný stimulační efekt je možné použít při boji s infekčními mikroorganismy. Za účelem potvrzení tohoto výroku byla využita houba, která má domovinu v brazilských pralesích. Agaricus blazei Murill. Byla nejzastoupenější složkou v použitém léčivém přípravku, který dále v menším množství obsahoval houby jako Hericium erinaceus a Grifola frondosa.

Vědci vytvořili in vitro a in vivo modely, aby nejprve potvrdili schopnost β-glukanů ovlivňovat infekce, kdy makrofágy a monocyty inkubovali i nitrobuněčným patogenem, tj. s mykobakteriem. K jedné z kultur nebylo již dále přidáno nic, k druhé scleroglukan a další β-glukan z kvasinek. Ukázalo se, že mykobakteriální populace u imunitních buněk, které byly inkubovány společně s přídavkem skleroglukanu a β-glukanu z kvasinek, byla redukována, a to až o 50% oproti kontrole. Glukany tak jednoznačně dokáží omezit růst mykobakteriální populace podporou aktivity imunitních buněk.

K pokusu in vivo byl využit méně virulentní kmen mykobakterií, které byly vpraveny do ocasní tepny pokusných myší. Dále byl myším podán buď bovinní roztok nebo β-glukan ječmenu. U β-glukanem léčených myší se opět prokázala menší bakteriální zátěž.

Je viditelné, že glukany mohou působit proti bakteriím v in vitro i in vivo prostředí, a jak je na tom tedy AbM?

Pro testování byl využit streptokok pneumoniae, jenž byl myším podán nitrobřišně, aby vyvolal zánět pobřišnice, peritonitidu. Sledovala se bakterémie a přežití u nakažených myší.

Jedné skupině nebylo podáván extrakt z houby, druhé ano. U skupiny krys, které dostávaly extrakt, se vyskytovaly zredukované, zmenšné, bakteriální kolonie. Toto je dáno výraznější imunitní odpovědí na bakteriální nákazu, kterou pomáhají posílit houbové složky. Vědci totiž v krvi myší dostávajících extrakt našli zvýšenou koncentraci prozánětových cytokinů, jež stimulují buňky vrozené imunity, např. TNFα.

 

Další pokus byl prováděn inokulací myší koliformními bakteriemi do břišní dutiny, opět za účelem přivodit peritonitidu. Houbový přípravek byl podán 24 hodin před inokulací a působil protektivně proti rozvoji peritonitidy a zlepšil i přežití nakažených myší. U myší, jimž nebyl podán AbM se středně těžká peritonitida objevila v 45% u myší s AbM u 28%, těžká peritonitida pak byla přítomna u 25% vs 0% u myší s AbM.

U virových infekcí se vliv extraktu z AbM sledoval u pacientů s hepatitidou C, kteří nereagovali na léčbu interferonem, a v době pokusu jim nebyla žádná jiná protivirová léčba podávána. Dostávali jen denně AbM po dobu jednoho týdne. Poté jim byla odebrána krev a sledována virová zátěž. Ta se lehce snížila, což neodpovídá aktivitě extraktu na buněčných kulturách, kde je schopen výrazně snižovat virovou zátěž.

Je možné, že pokud je léčivo podávání ústy, nedochází ke vstřebání látek, které mají protivirový účinek. Nyní se vědci tedy spíše obrací k možnosti kombinovat léčbu houbami s podáváním klasické léčby interferonem.

 

Z jednotlivých pokusů jasně vyplývá, že houbové extrakty, hlavně díky obsahu beta glukanů, dokáží stimulovat imunitní systém, který se pak lépe vypořádá s infekcemi.

 Zdroj:

Hetland, G.; Johnson, E.; Eide, D.M.; Samuelsen, A.B.C.; Wiker, H.G. Antimicrobial effects of β-glucans and pectin and of the Agaricus. blazei-based mushroom extract, Andosan™ Examples of mouse models for pneumococcal-, fecal bacterial-, and mycobacterial infections. In Microbial Pathogens and Strategies for Combating Them: Science, Technology and Education; Mendez-Vilas, A., Ed.; Formatex: Badajoz, Spain, 2013; pp. 889–898

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář