Agaricus brasiliensis ničí herpetické viry

Agaricus brasiliensis ničí herpetické viry

Houba A. brasiliensis má podobně jako další medicinální houby mnohé benefity, které se projeví při jejím užívání. Dokáže mírnit fyzický i emoční stres, snižovat hladinu lipidů a cukrů v krvi, je antioxidantem a stimulantem pro imunitní systém. Mnohé výzkumy též potvrdily, že má protivirové účinky, např. proti virům hepatitid. V níže popsané studii byl herpetický virus HSV-1 vystaven působení A. brasiliensis ve snaze zjistit, zda i tento virus odolá jeho působení.

HSV-1 patří mezi DNA viry, které se často projevují jen výsevem oparů, ale mohou způsobit i vážné infekce, např. encefalitidy. Jejich nepříjemnou vlastností je schopnost přetrvávat v organismu, zůstávat latentní nejčastěji v nervových gangliích a mohou se kdykoli reaktivovat.

K pokusu, který si dal za úkol vyzkoumat, zda složky A. brasiliensis dokáží ovlivnit HIV-1, jeho replikaci, byla použita buněčná kultura Hep-2 buněk, tj. buňky laryngeálního karcinomu, která byla infikována HSV-1. Následně byly přidávány extrakty z A. brasiliensis, které byly přidávány v hodinu nula, tedy při infikaci buněčné kultury, za hodinu a za dvě hodiny po infikaci. Jednalo se o polysacharidy z A. brasiliensis. Jednak přirozený, dále neměněný PLS, karboxymetylovaný CPLS, sulfatovaný SPLS a frakce F1‒F3. Účinky se objevily po podání PLS, SPLS a F3, nejvyšší protivirovou účinnost pak vykazoval přirozený PLS. PLS %VI dokázal ve všech daných časových bodech v dávce 800 μg/ml snížit virovou aktivitu, v hodině 1 o více než 83%. SPLS dokázalo inhibovat virus pouze v čas 0, ale zato velmi účinně, snížilo aktivitu viru o 82%. V čase 0 byl SPLS nejúčinnější, PLS a F3 inhibovaly virus o 53,7% a 44,5%.

Výsledky jednoznačně ukazují, že složky houby A. brasiliensis jsou schopné dostat se do buňky a inhibovat syntézu virových proteinů, a tím i snížit virovou zátěž. Otázkou pro vědce dále zůstává, jak účinný bude polysacharid i v živých organismech.

Zdroj:

Yamamoto KA, Galhardi LC, Rincão VP, Soares Sde A, Vieira IG, Ricardo NM, Nozawa C, Linhares RE. Antiherpetic activity of an Agaricus brasiliensis polysaccharide, its sulfated derivative and fractions.Int J Biol Macromol. 2013;52:9-13. 5.

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář