Agaricus brasiliensis snižuje neuropatickou bolest u diabetiků

Agaricus brasiliensis snižuje neuropatickou bolest u diabetiků

Agaricus brasiliensis má, jak už jeho název napovídá, domovinu v jižní Americe. Odtud se však díky svým výrazným účinkům na lidské zdraví rychle rozšířil dále a je využíván po celém světě. Opakovaně jsou potvrzovány jeho imunomodulační či protirakovinné účinky, stejně tak má vliv na hladinu cholesterolu, cukrů v krvi i na krevní tlak.

Diabetes, cukrovka, je charakteristický zvýšenou glykémií, tj. hladinou cukru v krvi. To může být zapříčiněno několika mechanismy, mezi ně patří např. nedostatkem inzulinu, nebo i snížením citlivosti buněk na inzulin. Zvýšená hladina cukru je poškozující pro cévy, tedy i ty, které zásobí nervy, a nervy samotné. Může dojít ke zvýšené či snížené citlivosti v oblasti postiženého nervu.

Diabetika tedy často provází tzv. neuropatické bolesti. Tyto bolesti mohou vznikat i bez bolestivého stimulu.

Zda by bylo možné využít při léčbě Agaricus, se rozhodli vědci prozkoumat.

U krys vyvolali diabetes pomocí podání streptozocinu. U těchto krys došlo i poškození nervů, trpěli neuropatickou bolestí. Krysám byl orálně podáván Agaricus, samozřejmě byla i kontrolní skupina, jíž Agaricus podáván nebyl, aby se mohl být stav krys a získané výsledky porovnány ‒ léčené vs. neléčené. V průběhu pokusu se u nich sledovala hmotnost, hodnoty glykémie, chování atd. Do 6 týdnech léčby byly krysy zabity. U krys, kterým byl podáván Agaricus, došlo k nárůstu hmotnosti. Co však je podstatnější, zvýšil se u nich práh bolesti a schopnost déle vydržet neucuknout tlapkou na postupně se zvyšující bolestivý podnět.

Nebylo pak překvapením, že u krys, jimž byl podáván Agaricus, byla snížená hladina cukrů v krvi. Snížila se i koncentrace prozánětových cytokinů, oxidativní stres aj. Lepší výsledky se dostavovaly s vyšší podávanou dávkou Agaricu a s narůstajícím časem, po který byl Agaricus podáván.

Je tedy patrné, že minimálně u krys je možné Agaricem ovlivnit nejen průběh cukrovky jako takové, ale i zmírnit dopady nemoci na nervy, nervové struktury.

 

Zdroj: Ji W, Huang H, Chao J, Lu W, Guo J. Protective Effect of Agaricus brasiliensis on STZ-Induced Diabetic Neuropathic Pain in Rats.Evid Based Complement Alternat Med. 2014;2014:679259.

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář