Agaricus proti úzkosti

 

Agaricus blazei Murill, žampion mandlový je jedlá houby, která má mandlovou vůni. Jeho domovinou je Jižní Amerika, kde byl domorodci využíván jako potravina, ale hlavně jako léčebný přípravek. Díky tomu se zájem o něj rozšířil po celém světě a je uměle pěstován.

Vědecky jsou potvrzeny jeho účinky imunomodulační, protirakovinné, protiinfekční, hladinu cholesterolu a cukrů snižující, antioxidační aj.

Jsou ale stále odhalovány další účinky, jak je tomu v této studii.

Vědci testovali anxiolytické vlastnosti Agaricu, tedy zda snižuje úzkostné stavy. Pokus byl proveden na krysách, u kterých se indukovala úzkost vyvoláním ischemie, nedokrevností. Krysy byly testovány na úroveň úzkosti pomocí tzv. plus maze testu, což je vyvýšené bludiště se čtyřmi rameny, a dále testem sociálních interakcí.

Pokusným krysám byl podáván Agaricus v dávce 4, 8 a 10 mg/kg/den po dobu 30 dní. Do té době byla vyvolána okluze mozkové tepny, aby vznikla mozková ischemie.

Tento stav byl sledován i laboratorně, měřili se hladiny noradrenalinu, dopaminu, serotoninu v mozkové kůře a parametry oxidačního stresu a kortikosteronu v plazmě. Při testování se dbalo na to, aby krysy nebyly vystaveny dalším stresovým a úzkost vyvolávajícím faktorům.

Získané výsledky ukázaly, že podávání Agaricu má anxiolytický efekt, a to ve všech prováděných měřeních. Mechanismus, kterým Agaricus uvolňuje úzkost, je dán zvýšením hladiny monoaminu a plazmatického kortikosteronu. Zároveň nedochází k nárůstu oxidačního stresu.

 

Zhang C, Gao X, Sun Y, Sun X, Wu Y, Liu Y, Yu H, Cui G. Anxiolytic Effects of Royal Sun Medicinal Mushroom, Agaricus brasiliensis (Higher Basidiomycetes) on Ischemia-Induced Anxiety in Rats.Int J Med Mushrooms. 2015;17(1):1-10.

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář