Antioxidační schopnosti hlívy v závislosti na stádiu růstu

Hlíva ústřičná (Pleurotus ostreatus, oyster mushroom) je i u nás velmi dobře známou houbou, kterou lze sbírat v listnatých lesích. Jedná se o houbu dřevokaznou, takže ji najdeme na kmenech zdravých, ale hlavně odumřelých stromů a pařezech. Krom využití v kuchyni je možné ji využít také pro zlepšení zdraví. Mnohé vědecké pokusy a studie ukazují, že hlíva dokáže aktivovat imunitní systém, snižovat cholesterol, je protirakovinná, protiinfekční a také má antioxidační účinky. V dnešní době znečištění a škodlivin se v těle vytváří větší množství volných radikálů, takže je organismus nedokáže neutralizovat. Tyto radikály pak narušují buněčné stěny a také buněčnou DNA, urychlují tedy degenerativní procesy, ale jsou též rakovinotvorné a mutagenní.

Hlíva obsahuje složky, jako jsou polyfenoly a flavonoidy, které dokážou volné radikály redukovat, neutralizovat či vychytávat.

Jak je to ovšem s antioxidační aktivitou hlívy v průběhu jejího životního cyklu. Mění se obsah účinných látek.? Tuto otázku si položili autoři této studie. Vytvořili vodná a metanolový extrakt z mycelií, primordia a zralé houby, a to z hub čerstvým i sušených. Pokud byly použity sušené houby v jakémkoli stádiu růstu, byl extrakt z nich připravený bohatší na polyfenoly, než pokud byl připraven z čerstvých hub. V případě čerstvých hub byl na fenoly bohatší vodný extrakt z mycelií a metanolový ze zralé houby.

Nejprve vědci ověřili, zda extrakty skutečně mají antioxidační účinky, což se potvrdilo. Pokračovali v pokusech dále a ukázalo se, že účinnost extraktu závisí na jeho koncentraci, tedy obsahu houbu. Nejlépe redukující byly vzorky ze sušených hub, podobně tak vychytávání volných radikálů. Zdá se tedy, že antioxidační schopnosti jsou v přímé úměře s obsahem polyfenolů.

V celkovém výsledku se ukázalo, že největší antioxidační kapacitu má extrakt ze sušené zralé houby.

González-Palma I, Escalona-Buendía HB, Ponce-Alquicira E, Téllez-Téllez M, Gupta VK, Díaz-Godínez G, Soriano-Santos J. Evaluation of the Antioxidant Activity of Aqueous and Methanol Extracts of Pleurotus ostreatus in Different Growth Stages. Front Microbiol 2016.:1099.

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář