Antioxidační účinky Chagy

Antioxidační účinky Chagy

Chaga patří mezi dřevokazné medicinální houby, které mají své místo v tradiční medicíně zvláště pak ruské, pobaltské, ale i asijské. Má podobně jako jiné medicinální houby široké využití, podává se k léčbě mnoha nemocí, podporuje imunitní systém, má protinfekční účinky, důležitou je též její schopnost neutralizovat volné radikály.

Volné kyslíkové radikály jsou vysoce reaktivní produkty, které vznikají při mnoha pro tělo přirozených pochodech, např. při metabolismu živin. V omezeném množství má organismus mechanismy, jak tyto radikály likvidovat. Volné radikály ve větší míře vznikají např. při poškození tkání, zánětlivých stavech… Při jejich větším množství již tělo vyčerpá neutralizační prvky a volné radikály mohou poškozovat buňky, jejich DNA, což může vést ke stárnutí, degenerativním změnám i rakovinnému bujení. Samozřejmě je možné na snížení oxidačního stresu antioxidanty tělu dodat. Jedná se např. o vitamín C a E, ale i mnohé rostliny včetně hub, mají schopnosti redukovat koncentraci volných radikálů, a tím ochraňovat organismus před poškozením.

Ověřit, zda i Chaga dokáže redukovat volné kyslíkové radikály, prováděly testy s jednotlivými volnými radikály a dále test na buněčné kultuře.

Ve studii byly využity extrakty izolované z Chagy bohaté na polysacharidy, jeden obsahoval hlavně polysacharidy rozpustné ve vodě, druhý polysacharidy rozpustné v zásaditém prostředí, tyto navíc obsahovaly i malé množství uronové kyseliny a proteinů. Byly vyrobeny i extrakty, které byly „očištěny“ od těchto dalších látek.

Testy prokázaly, že všechny 4 extrakty jsou schopné neutralizovat volné radikály jako např. syntetický DPPH radikál (2,2'-diphenyl-1- pikrylhydrazyl), hydroxylový radikál…, a úspěšnost neutralizace se odvíjela od podané dávky, s vyšší dávkou rostla účinnost.

Další část pokusu se prováděla na buněčné kultuře, v níž byla indukována buněčná smrt podáním peroxidu vodíku, životaschopnost klesá pod 40%. Přidané extrakty díky svým antioxidačním schopnostem dokáží udržet vysokou životaschopnost zásaditý vyčištěný extrakty pak při dávce 20μg/mL na 83%. Extrakty obsahující ve vodě rozpustné polysacharidy má velmi podobné účinky, ale zdá se že ještě silnější, dokáže udržet viabilitu testovaných buněk na téměř 90%.

I u této houby jsou jednoznačné důkazy, že působí jako silný antioxidant, a tak může pomoci jako prevence před rozvojem degenerativních chorob, rakovinného b bujení či snižovat dopady poškození buněk, zánětů atd. na organismus.

Zdroj:

Mu H, Zhang A, Zhang W, Cui G, Wang S, Duan J. Antioxidative Properties of Crude Polysaccharides from Inonotus obliquus. International Journal of Molecular Sciences 2012;13(7):9194-9206.

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář