Auricilaria antioxidanty v čerstvé a sterilované houbě

Auricularia auricularia známé též jako jidášovo ucho (boltcovitka chlupatá) je známá po celém světě a její název vychází k tvaru a konzistence, kterou má. Připomíná boltec. Je složkou asijské kuchyně, stejně tak asijské tradiční medicíny. Krom tradiční medicíny je boltcovitka podrobována mnoha studiím, aby se potvrdily její účinky. Jsou k dohledání studie, které ukazují, že dokáže modulovat aktivitu imunitního systému, působí protirakovinně, snižuje hladinu tuků v krvi, čímž se stává prevenci proti vzniku a progresi aterosklerózy atd.

Zpomaluje též stárnutí, to je spojeno s vysokou koncentrací volných kyslíkových radikálů, které poškozují buňky, tkáně a jsou jednou z příčin rakovin a degeneračních onemocnění.

Zda má boltcovitka schopnosti neutralizovat volné radikály, se pokusili ověřit vědci v předkládané studii.

K tomuto využili jednak čerstvou, a jednak nakládanou houbu. Vytvořili dvě polysacharidové frakce (AAPF – čerstvá houba, AAPP – nakládaná houba) pomocí etanolové precipitace, deproteinizace atd. Extrakt byl lyofilizován.

AAPP extrakt byl složen ze 4 monosacharidů – manózy, arabinózy, galaktózy a xylózy, zatímco AAFP extrakt byl složený z 5 monosacharidů – glukóza, rhamóza, arabinóza, manóza a galaktóza. Tento extrakt byl také účinnější v neutralizaci volných radikálů, ale zachoval si je i extrakt z nakládaných hub.

Je tedy patrné, že ani tepelná úprava nepřipraví boltcovitku o její antioxidační účinky, které jsou velmi výrazné, tudíž je možné využít polysacharidy z boltcovitky i jako prevenci před vznikem civilizačních, rakovinných a degenerativních nemocí.

 

Khaskheli SG, Zheng W, Sheikh SA, Khaskheli AA, Liu Y, Soomro AH, Feng X, Sauer MB, Wang YF, Huang W. Characterization of Auricularia auricula polysaccharides and its antioxidant properties in fresh and pickled product. Int J Biol Macromol. 2015 Aug 13;81:387-395.

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář