Auricularia a akutní zánět plic

 

Auricularia auricula-judaeboltcovitka, ucho Jidášovo je houba známá především v Asii, v Číně, kde ji znali a využívali již před naším letopočtem coby houbu medicinální, ale i pro kulinářské účely, jak je tomu i dnes. Roste však i v našich končinách, a to celoročně, na kmenech listnáčů. Jedná se o houbu, jejíž konzistence je pružná, rosolovitá, připomíná boltec. Od toho je odvozen český název. Krom využití v gastronomii jsou potvrzené mnohé léčebné účinky této houby. Četné provedené studie ukazují, že dokáže modulovat imunitní systém, působí protirakovinně, má pozitivní na oběhový systém, snižuje krevní tlak i koncentraci lipidů v krvi atd.

V předkládané studii se vědci zaměřili na možnost léčby akutního poškození plic Auriculárií. Studie byla prováděna na krysách, které byly rozděleny do skupin ‒ kontrolní, s podáním Auriculárie, LPS (lipopolysacharid, součást stěny bakterií) a Auriculárie a LPS.

Po aplikaci LPS krysám došlo k rozvoji silného zánětu vedoucího k poškozením plic, vědci sledovali koncentraci LPS v tekutině z bronchoalveolární laváže, kontrolovali edém plic poměrem mezi „vlhkou a suchou“ tkání, aktivitu myeloperoxidázy a malondialdehyd. Též byly monitorovány hodnoty prozánětových cytokinů TNF-α a IL-6. Byl histologicky sledován i stav plicní tkáně.

Shromážděná data ukázala, že podávání Auriculárie u krys, kterým se podal LPS a došlo k rozvoji akutního plicního poškození, zlepšuje jejich stav. Nejsou tak výrazné změny na plicním parenchymu, jeho poškození je meněí, bronchoalveolární laváž nevykazuje tak výrazné zánětlivé změny, snižuje se aktivita imunitních buněk, neutrofilů, redukuje se koncentrace volných kyslíkových radikálů, stejně tak i otok plic je mnohem menší než u neléčených krys. Podání Auriculárie též snižuje koncentraci výše zmíněných prozánětových cytokinů v krvi.

Autoři studie shrnují, že Auriculárie má protektivní, ochranný vliv při akutním plicním poškození vyvolaném LPS u krys.

 

Zhuan-Yun LI, Xue-Ping Y, Bin L, Reheman HN, Yang G, Zhan S, Qi MA. Auricularia auricular-judae polysaccharide attenuates lipopolysaccharide-induced acute lung injury by inhibiting oxidative stress and inflammation.Biomed Rep. 2015 Jul;3(4):478-482.

 

 

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář