Auricularia ochrana mozku před demencí

Auricularia polytricha (bolcovitka chlupatá) je houba, která pochozí z Asie. Roste nejčastěji na kmenech padlých stromů. Její název vychází z jejího tvaru, který připomíná lidské ucho, i gelovité konzistence. Houba je hojně využívána v asijské kuchyni. Nejčastěji se plodnice suší a před použitím vařením namočí, aby získala zpět svůj tvar. Ačkoli nemá výraznou chuť, dodává pokrmům křupavost. Krom kuchyně je např. v tradiční čínské medicíně hojně využívána k léčební mnoho neduhů. V současnosti je vědecky potvrzováno, že Auricularia posiluje imunitní systém, zpomaluje progresi civilizačních nemocí, působí proti vznikům trombů aj.

V této studii ji vědci využili coby možnost pro léčbu Alzheimerovy nemoci. Alzheimerova nemoc je druh demence, v jejímž průběhu dochází k ukládání β-amyloidu v mozku. Tento amyloid je pro neurony toxický a dochází tak k jejich smrti. Jakmile se jednou nánosy amyloidu v mozku vytvoří, není v současné době možné je odstranit.

Vědci znají postup, jak zamezit vzniku β-amyloidu. Je nutné omezit aktivitu enzymu (BACE1), který se váže na amyloid a jeho působením se odštěpí toxický β-amyloid v mozku. Houby dle všeho mají kapacitu aktivitu enzymu tlumit. Autoři si k testování vybrali tyto houby Auricularii, Agaricus bisporus, Enoki a Shiitake. Houby byly využívané jednak v původní formě, ale také zpracované, jak je běžné pro zpracování potravin. Ukázalo se, že Agaricus, Enoki i Shiitake aktivitu enzymu podporují, zatímco Auricularia jeho aktivitu oslabuje, a to v případě, že je použitá nezpracovaná, ale také zpracovaná. Zdá se, že tento inhibiční efekt má z hispidinu odvozený polyfenol z houby, zatímco enzym aktivují ve vodě rozpustné polysacharidy. Je ovšem pravdou, že malé částice, jakou je lipofilní histidin, prochází až do mozku, kde může působit (v tomto případě snížit aktivitu nebezpečného enzymu), zatímco polysacharidy, jakožto velké molekuly do mozku nepronikají. Není zde tedy riziko, že by při konzumaci hub docházelo ke zhoršení demencí. A je také možné, že i tyto houby obsahují jinou látku, která umožňuje kontrolovat průběh Alzheimerovy nemoci. V tomto pokusu, kdy se sledovalo pouze snížení aktivity enzymu, byla účinná pouze Auricularia.

http://www.dl.begellhouse.com/journals/708ae68d64b17c52,3a24b2df76f12ae0,44ab31e9573a147f.html

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář