Auricularia ochraňuje játra

Auricularia polytricha ‒ boltcovitka chlupatá je jedlou houbou, která pochází z Asie, kde je hojně využívána v gastronomii. Má však uplatnění i v jiné oblasti, a to v léčení, je součástí tradiční čínské medicíny. Vědecky je ověřen její vliv na imunitní systém, jehož aktivitu posiluje, je silným antioxidantem, má protiinfekční a protirakovinné účinky aj.

V této studii se vědci zaměřili na možnost využít Auricularii coby ochranu jaterní tkáně. Jaterní tkáň má sice velkou schopnost regenerace, ale je vystavována mnoha toxickým látkám, tudíž dochází k jejich poškození, za ním stojí i vznikající oxidační stres, tvorba volných kyslíkových radikálů. Auricularia je silným antioxidačním činidlem.

Test byl prováděn na krysách, kterým byl podán paracetamol, který poškozuje jaterní tkáň. Krysy byly rozděleny do skupin dle toho, jakou dávku Auricularie dostávaly. Před podáním paracetamolu byl krysám podán vodný roztok z Auricularie a sylimarin. Vodný roztok byl podáván v dávce 250 a 500 mg/kg po dobu 14 dní.

Jako známka poškození jater byly brány jaterní enzymy ‒ aspartát aminotransferáza (AST), alanin aminotransferáza (ALT), alkalická fosfatáza (ALP), laktát dehydrogenáza (LDH), celkový bilirubin, celková hladina bílkovin, triglyceridy, cholesterol. Samozřejmě byla zkoumána i jaterní tkáň. Podání paracetamolu zvyšuje ukazatele poškození jater a snižuje hladinu celkových bílkovin. Oproti tomu, pokud je krysám podáván extrakt z Auricularie, nedochází k zvýšení ALT, ALP, LDH a dalších, naopak dochází k zvýšení, resp. normalizaci hladiny celkových proteinů. Při histologickém rozboru jaterní tkáně se ukázalo, že u zvířat, která dostala paracetamol, ale ne Auricularii došlo k nekrózám a kongesci v jaterní tkáni a rozšíření jaterních žil. Takového rozsáhlé změny nebyly patrné, pokud se krysám podávala Auricularia.

Je tedy možné říci, že vodný extrakt z Auricularie má ochranné účinky na jaterní tkáň díky vychytávání toxických volných radikálů.

Chellappan DK, Ganasen S, Batumalai S, Candasamy M, Krishnappa P, Dua K, Chellian J, Gupta G. THE PROTECTIVE ACTION OF THE AQUEOUS EXTRACT OF AURICULARIA POLYTRICHA IN PARACETAMOL INDUCED HEPATOTOXICITY IN RATS.Recent Pat Drug Deliv Formul. 2015 Oct 30. [Epub ahead of print]

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář