Chaga a diabetes

Chaga a diabetes

Diabetes mellitus, cukrovka, je nemoc, u které každoročně narůstá počet lidí, kteří jí trpí. Jedná se hlavně o diabetes mellitus II typu.  Ten je spojen s nezdravým životním stylem, obezitou. Nemoc tak není způsobena jen nedostatkem inzulinu, ale hlavně sníženou citlivost buněk na inzulin. Cukr tak zůstává v krvi a nedostává se do buněk. Zvýšená koncentrace cukru v krvi, hyperglykémie, stojí za poškozením cév, nervů. Z toho také vyplývají komplikace jako srdeční, ledvinná onemocnění, poškození sítnice, periferních částí těla…

Léčbou je v první řadě dieta, dále pak léky v podobě antidiabetik a v těžších případech i inzulin

Medicinální houba Chaga je dřevokazná houba, u níž byly zjištěny zajímavé účinky na lidské zdraví. Mezi jeden z nich patří i schopnost ovlivňovat diabetes. Mírnit jeho sílu, příznaky atd.

Toto bylo potvrzeno pokusy, které se prováděly na krysách. U nich byl intraperitoneálního streptozotocin, aby se u nich indukoval diabetes. Myši, u nichž k tomu došlo, byly zařazeny do studie.

40 krys bylo rozděleno do 10 skupin, kterým byl podáván buď solný roztok, nebo polysacharid z Chagy v různých koncentrací10mg/kg/d, 20mg/kg/d a 30mg/kg/d.

U krys byla sledována hmotnost, cukr v krvi. Ze vzorků jaterní tkáně se určovala koncentrace prozánětových cytokinů IL-1β a TNF-α, zkoumán byl také pankreas.

Krysy, jimž byly podávány polysacharidy z Chagy měly nižší tělesnou hmotnost než kontrolní skupina, stejně tak hladina krevního cukru u nich klesla.

Polysacharidy z Chagy mají velmi silné antioxidační účinky. Tím ochraňují i tkáně. Jelikož volné radikály reagují s polynenasycenými mastnými kyselinami, tj. dochází k lipoperoxidaci. Ta provází i diabetes, pokud se sníží hladina volných radikálů, dojde ke snížení dopadů diabetu na tkáně. Navíc léčba přinesla i snížení LDL a zvýšení HDL cholesterolu.

Diabetes je chronickým zánětem, a proto vědci sledovaly i expresi prozánětových cytokinů TNF-α a IL-1β, jejich produkce se u krys, jimž byla podávána Chaga, snížila oproti neléčené kontrolní skupině.

Také poškození pankreatu, hlavně β-buněk, které produkují inzulin, ke kterému došlo u krys s diabetem, bylo u krys s Chagou neznatelné.

Chaga tedy snižuje hladinu cukru v krvi, snižuje oxidační stres, a tím i poškození tkání, chrání před poškozením slinivku, redukuje zánětovou reakci. Zlepšuje stav pacientů, zmírňuje dopady diabetu i diabetes samotný.

 Zdroj.

Diao B, Jin W, Yu X. Protective Effect of Polysaccharides from Inonotus obliquus on Streptozotocin-Induced Diabetic Symptoms and Their Potential Mechanisms in Rats. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine : eCAM 2014;2014:841496. doi:10.1155/2014/841496.

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář