Chaga a fyzická kondic

 

Chaga (Inonotus obliquus) patří mezi významné houby klasické ruské medicíny. Jedná se o dřevokaznou houbu, které se vyskytuje hlavně v oblasti ruské Sibiře. Nejčastěji parazituje na břízách. Je potvrzeno, že je složená z mnoha zdraví podporujících bioaktivních látek. Pokusy odhalily, že má imunostimulační, protiinfekční i protirakovinné účinky. dokáže snižovat hladinu cukrů a tuků v krvi, velmi pozitivně ovlivňuje trávicí trakt, např. v případě zánětů žaludku či žaludečních vředů.

Zda dokáže tato houba, podobně jako jiné zkoumané medicinální houby jako Cordyceps, Reishi, ovlivňovat fyzickou kondici, oddalovat pocit únavy, se rozhodli vědci zodpovědět.

Do studie bylo zařazeno 64 myší, které byly rozděleny do 4 skupin a byly suplementovány polysacharidy z Chagy o různých koncentracích 0, 100, 200, 300 mg/kg/den po dobu 14 dní. Myším v kontrolní skupině byla podávána jen destilovaná voda.

Po 14 dnech byly myši vystaveny pokusu usilovného plavání. Myši plavaly po dobu 30 minut.

Poté se hodnotily parametry, které se mění s vyčerpáním, únavou organismu, tj. laktát, dusík močoviny, glykogen. Krev, vzorky jater, svalů byly myším odebrány po 30 minutách odpočinku.

Ukázalo se, že u myší, které dostávaly extrakt z Chagy měly ve svalech i játrech větší množství glykogenu (paliva pro svalové buňky) než myši, které extrakt nedostávaly, navíc u nich byla nižší hladina laktátu, tj. ukazatel anaerobního metabolismu, na který organismu přechází při ,,vyčerpání“, také se u myší s extraktem nezvedla tak masivně hladina odpadní látky dusíku močoviny.

Ze vzorků jater se vyloučila toxicita extraktu, jelikož nedošlo k jejich poškození, a to ani při nejvyšší dávce extraktu.

Výsledky potvrdily, že extrakt z Chagy oddaluje pocit únavy, zvyšuje výdrž a urychluje rekonvalescenci po zátěži.

Yue Z, Xiuhong Z, Shuyan Y, Zhonghua Z. Effect of Inonotus Obliquus Polysaccharides on physical fatigue in mice. J Tradit Chin Med. 2015 Aug;35(4):468-72.

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář