Chaga a radiace

Chaga (Inonotus obliquus, rezavec šikmý) je parazitická chorošovitá houba přirozeně se vyskytující hlavně v oblasti Sibiře. Nejčastěji se nachází na břízách, ale také jilmech, habrech atd. Chaga se využívá v tradiční čínské medicíně, kde je užívaná na obtíže s trávicí soustavou. Vědecké pokusy pak prokázaly, že Chaga dokáže modulovat aktivitu imunitního systému, má protirakovinné účinky, je silným antioxidantem atd.

Tato studie se zaměřila na vliv polysacharidů z Chagy na testikulární poškození po vystavení krys radiaci velmi silnými mikrovlnami. Pokusu bylo podrobeno 30 krys, samci byli rozdělení do 6 skupin, kdy každá skupina byla podrobena jinému pokusnému protokolu.

Všechny krysy krom kontrolní skupiny byly vystaveny působení mikrovln 200 mW/cm2 po dobu 6 minut. 2 skupiny obdržely léčbu Chagou. 11. den byly krysy usmrceny a mikroskopicky se určovala hustota spermií, jejich deformity aj.

Výsledky prokázaly, že vystavení velmi silným mikrovlnám výrazně redukuje hustotu spermií a zvyšuje jejich deformaci. Objevují se i viditelné patologické změny na varlatech, zánětlivá reakce, poškození stromálních buněk, narušení spermatogeneze, dilatace cév, což samozřejmě vede k poruše plodnosti až sterilitě. V případě skupiny léčené Chagou nedošlo k tak výraznému poklesu počtu spermií ani jejich deformitám i ostatní parametry byly mírnějšího charakteru než u neléčených krys.

Pokusy jednoznačně ukázaly, že má Chaga protektivní vliv na varlata vystavené radiaci velmi silnými mikrovlnami. Tento fakt by mohl vést k dalším pokusům a možnosti využití Chagy v klinické praxi.

Zhao LW, Zhong XH, Sun YM, Yang SY, Shen N, Zhang YZ, Yang NJ, Ren K, Lu SJ.

Prevention of Inonotus obliquus polysaccharides for high power microwave radiation induced testicular injury in rats: an experimental research.Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi. 2014 Jul;34(7):864-8.

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář