Chronické ledvinné selhání a cordyceps

Chronické ledvinné selhání a cordyceps

Chronické ledvinné selhávání je značným problémem, provází spoustu nemocí, které nemusí být primárně v ledvinách. Často provází např. diabetes, autoimunitní nemoci. Zhoršování ledvinných funkcí vyžaduje změnu životního režimu, stravy, nutnost nasadit léčbu, či dokonce pomoci dialýzou.

V tradiční čínské medicíně je na posílení ledvin podáván Cordyceps. Jeden z jeho druhů C. cicadae byl využit i v klinické studii. Tento druh je svým amino kyselinovým a polysacharidovým složením velmi podobný známějšímu Cordyceps sinensis, ale ukázalo se, že mívá menší obsah arsenu a rtuti, což může C sinensis limitovat ve využití ve vyšších dávkách. Vědečtí pracovníci se pokusili přinést důkazy, že Cordyceps skutečně ochraňuje ledviny.

Testovali účinek dvou extraktů C. cicadae extrakt, celkový extrakt a etyl acetátový extrakt na modelu, kde bylo selhávání ledvin simulováno subtotální nefrektomií, tj. odstranění velké části ledvinné tkáně u krys. Laboratorní krysy (120 jedinců) byly rozděleny do sedmi skupin. Byly jim podávány různé extrakty a v různé síle.

Ke sledování ledvinných funkcí se analyzovala moč a krev, analyzovala se následně po ukončení pokusu i ledvinná tkáň, aby se prokázal stupeň fibrózy, a to za 42 dní po operaci.

Výsledky ukázaly, že oba použité extrakty oslabily výskyt patologických změn vyvolaných subtotální nefrektomií. Oproti neléčeným krysám se u léčených snížilo poškození zbylé ledvinné tkáně. Byla méně vyjádřena glomerulární skleróza a poškození ledvinných tubulů. Byl menší výskyt depozit kolagenu IV, fibronektinu aj. Tím zůstaly lépe zachovány zbytkové ledvinné funkce. Tento efekt může být podmíněn sníženou syntézou a aktivitou TGF-β1 a CTGF, tedy faktorů, které podporují fibrotizační procesy v tkáních.

Navíc pomáhá podávání extraktu ke zlepšení nutrice/ výživy. Poškození ledvin bývá provázeno ztrátou bílkovin, které se dostávají do moči a jsou jí vylučovány z těla. V případě podávání extraktů se hladina albuminu v krvi zvýšila, podobně tak se zvýšila i hladina hemoglobinu, došlo i ke zvýšení hmotnosti. Což je v tomto případě velkým přínosem. Došlo k celkovému posílení fyzického stavu.

Je možné říct, že C. cicadae ochránit zbylé ledvinné funkce, funguje renoprotektivně a jako další klad je, že posiluje celkový fyzický stav, a tím zlepší celkovou prognózu.

Zdroj:

Zhu R, Chen YP, Deng YY, Zheng R, Zhong YF, Wang L, Du LP. Cordyceps cicadae extracts ameliorate renal malfunction in a remnant kidney model. J Zhejiang Univ Sci B. 2011;12(12):1024-33.

 

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář