Cordycepin prevence hyperglykémie

Látka cordycepin, jak už její název naznačuje, se extrahuje z hub z rodiny Cordyceps, ať už se jedná o Cordyceps militaris či sinensis. Cordycepin je derivát purinového nukleosidu adenosinu. Tato látka má protirakovinné účinky, jeho fosforylovaná podoba, trifosfát, se inkorporuje do RNA a inhibuje další syntézu RNA v rakovinných buňkách. Dokáže však působit přímo cytotoxicky např. na leukemické buňky. Navíc u ní byly prokázány i protiinfekční účinky, dokáže zabíjet či omezovat množení mnoha druhů bakterií, virů i hub.

 V této studii se vědci rozhodli ověřit, zda nemá cordycepin další účinky.

Jejich hypotéza byla, že cordycepin má i krevní cukry snižující účinky. Diabetes je nemoc, u níž prudce stoupá počet nemocných. Hlavně pak u diabetu druhého typu. Zvýšená hladina cukru v krvi poškozuje cévy, nervy, zhoršuje hojení aj. Pacienti tak často trpí poruchami funkce ledvin, postižením sítnice, které přechází do slepoty, nehojícími se vředy, což mnohdy končí i amputací prstů atd. Léčí se pomocí inzulinu či antidiabetik a hlavně také diety. Stále se hledají nové způsoby, jak by bylo možné hladinu cukrů v krvi korigovat.

 U pokusných myší byl pomocí látky alloxan, která jim byla podána, způsoben diabetes. Tyto myši dostávaly intraperitoneálně různé dávky cordycepinu, 8, 24, 72 mg/kg váhy myši. To se dělo po dobu 21 dní. Byla také stanovena akutní toxicita cordycepinu, myši tolerovaly dávku až 3 600 mg/kg denně. Do dokončení podávání se ukázalo, že u myší užívajících cordycepin došlo k téměř 50% snížení hladiny cukrů v krvi, došlo ke zvýšení hodnot jaterního glykogenu, který funguje jako zásobárna energie, a to až o více než 200 %. Upravily se též výsledky prováděného orálního glukózového tolerančního testu. Diabetes provází i zvýšená žízeň a potřeba jíst, tyto příznaky byly také potlačeny. Navíc se ukázalo, že cordycepin ochraňuje ledviny a slezinu před poškozením.

Pokus tak jednoznačně ukázal přínos cordycepinu v léčbě diabetu. Nejenže snižuje hladinu cukrů, ale reguluje glukózový metabolismus v játrech, podporuje produkci glykogenu také zabraňuje poškození ledvin a sleziny. Tyto slibné výsledky by mohly pomoci k dalšímu zkoumání této látky a jejího zařazení i do klinické praxe.

 Ma L, Zhang S, Du M. Cordycepin from Cordyceps militaris prevents hyperglycemia in alloxan-induced diabetic mice.Nutr Res. 2015 May;35(5):431-9.

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář