Cordycepin v boji proti EBV

Cordyceps sinensis (housenice čínská) je velmi zvláštní parazitická houby, kterou je možné najít v horských oblastech Číny a Tibetu. Spóry houby se uchytí na hmyzu, jejich larvách, housenkách a s postupným rozrůstáním se jimi živí, až zcela vyplní jejich tělesnou schránku. Zvláštnost houby není jen v jejím růstu, ale také v jejich účincích, které znají po tisíce let v Číně, neboť je houba hojně využívána v čínské medicíně k léčení mnoha nemocí. Houbu však zkoumá i „západní“ medicína. Ukázalo se, že Cordyceps ovlivňuje správné fungování imunitního systému, zpomaluje stárnutí, podporuje regeneraci orgánů a chrání je před poškozením, zvyšuje fyzickou i psychickou aktivitu, zabíjí rakovinné buňky, ale nejen je i infekční patogeny. V této studii se vědci zaměřili na virus Epstein-Barrové (EBV). Tímto virem je promořená velká část populace. Tento virus patří mezi herpetické viry a jako klasický „oparový“ virus dokáže perzistovat v těle. Přenáší se kapénkami a způsobuje nemoc známou jakou mononukleóza. Stojí však i za vznikem Burkittova lymfomu, je možné, že je i za únavovým syndromem aj. Není proti němu očkování ani léčba, která by virus zabíjela.

Na druhou stranu je ovšem možné využít virus pro jiné účely, pokud jsou jím nakaženy nádorové buňky, je možné jej aktivovat a on zabije buňku, ve které se nachází.

Vědci extrahovali z Cordycepsu cordycepin a přidali jej k rakovinným buňkám nakaženým EBV. V přítomnosti cordycepinu došlo k reaktivaci „spícího“ viru, a v po přidání chemoterapeutika doxorubicinu se výrazně zvýšila úmrtnost rakovinných buněk. A je navíc možné využít mnohem nižší dávku doxorubicinu. Toto bylo potvrzeno nejen na buněčných kulturách, ale také na myších s utlumeným imunitním systémem. U imunodeficitních myší rostou nádory velmi rychle, neboť jim „nepřekáží“ imunitní systém a nezabíjí je. U těchto myší dochází při podávání doxorubicinu v nízké dávce a cordycepinu k zástavě růstu nádoru, jehož buňky jsou infikovány EBV. Zdá se tedy, že ačkoli EB V virus stojí za mnohými typy rakoviny, může pomoci s jejich následnou léčbou. Studie prokázala, že využití cordycepinu, který aktivuje virus EB V v rakovinných buňkách, a nízkých dávek doxorubicinu dojde k regresi nádoru, i když by doxorubicin sám v použité dávce neměl takový výrazný účinek. Možnost snížit dávku doxorubicinu také sníží jeho toxický dopad na lidský organismus.

Studie dokazuje, že pokud jsou nádorové buňky infikované EBV, je možné využít k léčbě cordycepin a snížit dávku chemoterapeutika.

Du Y, Yu J, Du L, Tang J, Feng WH. Cordycepin enhances Epstein-Barr virus lytic infection and Epstein-Barr virus-positive tumor treatment efficacy by doxorubicin.Cancer Lett. 2016 Jul 1;376(2):240-8.

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář