Cordyceps a diabetes druhého typu

Cordyceps a diabetes druhého typu

Diabetes mellitus, cukrovka, je poměrně časté onemocnění, zvláště ta druhého typu známá též jako stařecká cukrovka. V tomto případě se nemusí snížit produkce inzulínu, ale buňky se stanou vůči působení inzulinu rezistentní. Cukr neproniká do buněk, zůstává v krvi. Zvýšená hladina cukru v krvi má pak negativní dopad na zdraví cév, nervů a orgánů, zvláště pak ledvin ‒ diabetická nefropatie, člověka. Tento stav je také spojen s obezitou, zvýšenou hladinou tuků v krvi, vysokým krevním tlakem a aterosklerózou. Vzhledem k přibývajícímu počtu pacientů je vhodné hledat další možnosti léčby, která by měla co nejméně negativních účinků. V tomto by mohl pomoci i Cordyceps. Tato houba má nezastupitelné místo v tradiční čínské medicíně, ale získává si zájem i klasické medicíny. Mnohé předešlé výzkumy potvrdily, že má výtažek z cordycepsu hypoglykemizující účinek u diabetu I.

K potvrzení tohoto účinku u diabetu II vytvořili vědci pokus založený na myších, kterým byla podávána po osm týdnů vysoko tučná dieta, čímž se u nich navodila hyperglykémie. Poté jim byl podáván etanolový extrakt z fermentovaného mycelia C. sinensis nebo rosiglitazon, antidiabetikum, po čtyři týdny.

Mezi parametry, které vědci sledovali, patřila např. váha, koncentrace lipidů a inzulinu v krvi, prováděl se test orální glukozové tolerance, inzulinový toleranční test.

Výsledky ukázaly, že skupina myší, kterým byl podáván extrakt z C. sinensis, měly zvýšený poměr HDL/LDL, tedy hodných tuků ke špatným, což má protektivní, ochranný efekt. Došlo u nich ke snížení tělesné váhy, kterou nabraly během osmi týdnů na vysoko tučné dietě. Na druhé straně se nepotvrdilo, že by extrakt z C. sinensis vedl i úpravě hyperglykémie či zvýšil citlivost buněk na inzulin. Tento fakt je ovšem vyvážen skutečností, že při testech in vitro se prokázal ochranný efekt extraktu na pankreatické beta buňky, které produkují inzulin, čímž pomáhá zachovat produkci inzulinu i v podmínkách, které by mohly slinivku poškodit. Z dalšího je potřeba vyzdvihnout, že extrakt z C. sinensis působí renoprotektivně, tedy ochraňuje ledviny, udržuje jejich funkci a zabraňuje poškození tkání, snižuje akumulaci mezangiální matrix a tvorbu kolagenních depozit.

Tato studie na rozdíl od jiných, což je dáno patrně výběrem jiných myší, jiným použitým extraktem z C. sinensis atd., nepotvrdila, že by měl extrakt hypoglykemizující účinky a zvyšoval citlivost tkání k inzulinu. Naopak se ale potvrdila jeho síla v ochraně buněk produkujících inzulin a ochraně ledvin, které jsou diabetem často zasaženy a jejich poškození často vede až ledvinnému selhání.

Zdroj:

Kan WC, Wang HY, Chien CC, Li SL, Chen YC, Chang LH, Cheng CH, Tsai WC, Hwang JC, Su SB, Huang LH, Chuu JJ. Effects of Extract from Solid-State Fermented Cordyceps sinensis on Type 2 Diabetes Mellitus. Evid Based Complement Alternat Med. 2012;2012:743107.

 

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář