Cordyceps a hypertenze

Cordyceps sinensis (housenice čínská) je parazitickou houbou, která napadá larvy hmyzu a živí se jimi, až jen zbude „skořápka“ naplněná podhoubím. Houba se přirozeně vyskytuje ve vyšších nadmořských výškách Číny a Tibetu. Je hojně využívána v tradiční čínské medicíně a její účinky jsou studovány a testovány i vědeckými metodami. Mnohé studie již mají i podobu klinických studií, tedy účastní se jich lidé. Jsou prokázány účinky celkovou kondici posilující, imunitní systém stimulující, protirakovinné, protiinfekční aj.

V této se sledoval účinek polysacharidů extrahovaných z Cordycepsu na krysy s vysokým krevním tlakem. Vysokému krevnímu tlaku se také říká tichý zabiják, neboť se často projeví až nějakou vážnou komplikací. Hypertenze zvyšuje riziko mozkových příhod, srdečních infarktů, poškození cév očí, ledvin aj. Málokdy se najde příčina hypertenze, většinou se jedná o více faktorů, a tudíž i léčba bývá složitější a mnohdy se musí použít kombinace antihypertenziv.

Krysy použité ve studii jsou speciálně vyšlechtěny tak, aby se u nich samovolně rozvinula hypertenze. Cordycepsové polysacharidové extrakty CSP1 a homogennější CSP1-2, jenž je obsažen i v CSP1, byly složeny ponejvíce z manózy, glukózy a galaktózy v poměru 2:2:1. CSP1 byl použit u hypertenzních krys. Ukázalo se, že tento extrakt zvyšuje sekreci NO (oxid dusnatý), který funguje jako vazodilatátor, „rozšiřuje cévy“. Navíc snižuje koncentraci působků, které mají vazokonstrikční účinky, tj. tonus cév zvyšují a způsobují jejich „stažení“. Jedná se např. o endotelin 1, adrenalin, noradrenalin, angiotensin II. Snižuje se též hladina TGF beta, který stimuluje proliferaci cévních stěn, jejich ztluštění a zúžení. V přítomnosti extraktu z Cordycepsu se také snižuje hladina CRP, která odráží zánětovou reakci. Dle těchto ukazatelů je patrné, že CSP1 je možné využít ke snižování krevního tlaku, který je snižován vícero mechanismy ‒ snížením zánětu, faktorů způsobujících proliferaci cévní stěny, zvýšením sekrece vasodilatátorů a snížením sekrece vasokonstriktorů.

Lin L, Qi X, Jin C, Wei X, Li H, Shi J, Wu S, Yang X. Therapeutic efficacy of a polysaccharide isolated from Cordyceps sinensis on hypertensive rats.Int J Biol Macromol. 2015 Sep 30. pii: S0141-8130(15)00675-3.

 

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář