Cordyceps a jeho působení na adipocyty, tukové buňky

Cordyceps a jeho působení na adipocyty, tukové buňky

Počet lidí, kteří trpí obezitou, přibývá. Je to dáno hlavně životním stylem s nadbytkem potravy a nedostatkem pohybu. Obezita není jen problémem estetickým, ale zvyšuje riziko vzniku mnoha chorob včetně diabetu či aterosklerózy. Tukové buňky se s nadbytkem potravy zvětšují a zmnožují. Nové adipocyty vznikají z buněk preadipocytů podobných fibroblastům, které vyzrávají v kulové tukové buňky naplněné tukem. Proces zrání adipocytů je ovlivněn mnoha transkripčními faktory, jež je možné ovlivnit, a tím i ovlivnit vyzrávání preadipocytů v adipocyty.

Cordyceps má výrazné účinky na lidské zdraví. Opakovaně jsou i vědecky potvrzována jeho imunostimulační kapacita, čímž se zlepší odolnost proti infekcím, ale i boj proti nádorovým onemocněním, snižuje krevní tlak, hladinu cukru a tuků v krvi aj. Zdá se, že by mohl mít i účinky přímo na tukovou tkáň, na adipogenezi, tvorbu nových tukových buněk.

Tato domněnka se potvrdila provedenými pokusy. Výtažek z Cordycepsu militaris dokáže snížit diferenciaci preadipocytů ve zralé adipocyty, což je možné posoudit podle změn molekul na membránách buněk. Některé markery jsou typické pro zralé a jiné pro nezralé adipocyty, tj. pro preadipocyty.

Blokádou vývoje zralých adipocytů se samozřejmě snižuje i kumulace lipidů v nich.

Preadipocyty byly kultivovány s výtažky z různých hub, např. Pleurotus nebrodensis . Pouze u výtažku z C. militaris došlo k blokování dalšího vývoje preadipocytů a snížení akumulace tuků. Toto blokování vyzrávání v adipocyty navozené C. militaris je reverzibilní, tj. vratné. K zastavení vyzrávání preadipocytů dochází přes aryl hydrokarbonový receptor a k jeho aktivaci složkami obsaženými v extraktu z C. militaris.

C. militaris snížil i akumulaci tuků v již zralých adipocytech. Pokud byly tyto kultivovány společně s extraktem, vykazovaly na rozdíl od těch s extraktem nekultivovaných menší velikost a obsahovaly i menší tukové kapénky. Extrakt zabránil hypertrofizaci adipocytů, které v tomto stavu ztrácejí citlivost na inzulin, jsou inzulinorezistentní.

Výsledky tedy naznačují, že užívání extraktu z C. militaris by mohlo sloužit jako prevence před rozvojem diabetu druhého typu, tj. spojeného s věkem, což se shoduje se závěry mnoha studií, které potvrzují antidiabetické účinky. Z této studie je navíc zřejmé, že C. militaris, resp. výtažek z něj, ovlivňuje tukové buňky komplexně, nejen že je udržuje citlivé k inzulínu.

Zdroj:

Shimada T, Hiramatsu N, Kasai A, Mukai M, Okamura M, Yao J, Huang T, Tamai M, Takahashi S, Nakamura T, Kitamura M. Suppression of adipocyte differentiation by Cordyceps militaris through activation of the aryl hydrocarbon receptor. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2008 Oct;295(4):E859-67.

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář