Cordyceps a krevní destičky

Cordyceps a krevní destičky

Zvýšená krevní srážlivost, potažmo agregace, shlukování krevních destiček může vést k trombózám a zmenšovat průsvit cévy, což brání průtoku krve, a v nejhorších případech, kdy se trombus utrhne a stane se embolem, emboliím. Neboť trombembolus může být vmeten např. do mozkové cévního řečiště. Následkem pak může být trvalé postižení, či dokonce smrt.

Existuje mnoho stavů, kdy jsou lidé náchylnější k zvýšené agregaci destiček, může být poléková, na podkladě změn v cévním řečišti, dlouhodobá imobilizace, stavy provázené zvýšenou krevní viskozitou, ale i dědičné předpoklady…

Existují však také léky, které agregaci a vzniku trombu zabraňují, či již vzniklý pomáhají „rozpouštět“. Jelikož každý lék má i své nežádoucí účinky, snaží se vědci nacházet nové možnosti léčby s co nejmenšími riziky pro pacienta.

Vzhledem k tomu, že jsou medicinální houby velmi univerzálními pomocníky při mnoha zdravotních komplikacích, není překvapením, že jeden z polysacharidů, který byl extrahován z Cordycepsu sinensis, CME-1, má antitrombotické účinky.

Jaký je mechanismus, kterým zabraňuje CME-1 zvýšené agregaci trombocytů?

Vědci zjistili, že tento polysacharid aktivuje adenylátcyklázu/cyklické AMP. Zabraňuje uvolnění ATP, mobilizaci vápníku v buňce a fosforylaci fosfolipázy C, navíc také inhibuje aktivaci protein kinázy C kolagenem. Dokáže však také ovlivnit buněčné signální dráhy vedoucí k přepisu genetické informace, je to dráha PI3-kináza/Akt a MAPK.

Tato aktivita plně dostačuje k tomu, aby nedocházelo k agregaci trombocytů, tedy tvorbě trombů a možným cévním uzávěrům. Tohoto efektu by mohlo být využito jak v prevenciu osob s vyšším rizikem trombózy, , neboť užíváni Cordycepsu je velmi bezpečné, tak i jako podpůrný prostředek k případné léčbě již exitujících trombů.

 

Zdroj:

Inhibitory Mechanisms of CME-1, a Novel Polysaccharide from the Mycelia of Cordyceps sinensis, in Platelet Activation. Chang Y, Hsu WH, Lu WJ, Jayakumar T, Liao JC, Lin MJ, Wang SH, Geraldine P, Lin KH, Sheu JR.Curr Pharm Biotechnol. 2015;16(5):451-61.

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář