Cordyceps a osteoporóza a novotvorba kostí

Cordyceps (housenice čínská) má domovinu ve vysokohorských oblastech Tibetu a Číny. Svůj český název dostal dle svého cizopasného způsobu života na larvách hmyzu. Cordyceps se po tisíciletí využívá v tradiční čínské medicíně. Jeho účinky jsou ověřeny nejnovějšími vědeckými postupy. Je potvrzeno, že má imunomodulační, protiinfekční, protirakovinné účinky, je životabudičem, bojovníkem s civilizačními chorobami aj.

V této studii se vědci zaměřili na možné působení Cordycepsu na kostní tkáň. V přítomnosti oxidačního stresu, tedy volných radikálů dochází k narušení tvorby kostí, osteogeneze, a urychluje se rozvoj řídnutí kostí, osteoporóza. Tyto patologické stavy jsou spojeny s častým výskytem mnohdy velmi závažných, obtížně se hojících zlomenin. Cordycepin obsažený v Cordycepsu je velmi silným antioxidačním činidlem. Dokáže neutralizovat volné radikály, má taktéž účinky protizánětlivé, i probíhající zánět negativně působí na kostní tkáň.

Ve studii byly využity modely in vitro, ale také myši. V prvním případě se ukázalo, že přítomnosti peroxidu vodíku dochází k inhibici tvorby kostí, toto se změnilo, pokud byl přidán Cordycepin, který peroxid neutralizoval. Navíc zvyšuje Cordycepin expresi genů podporujících tvorbu kostní tkáně a snižuje expresi genů, které se zasluhují o odbourávání kostí.

Stejného efektu bylo dosaženo i v případě pokusů na myších. Podávání Cordycepinu zvyšuje diferenciaci kmenových buněk do osteoblastů, buněk produkujících kostní tkáň.

Je tedy patrné, že Cordycepin ochraňuje a podporuje tvorbu kostní tkáně více mechanismy, jednak snížením zánětu, koncentrace volných radikálů a podporou tvorby kostní tkáně.

Wang F, Yin P, Lu Y, Zhou Z, Jiang C, Liu Y, Yu X. Cordycepin prevents oxidative stress-induced inhibition of osteogenesis. Oncotarget. 2015 Oct 10.

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář