Cordyceps a radioprotektivní účinky

Cordyceps a radioprotektivní účinky

Cordyceps militaris je parazitická houba s mnoha léčivými účinky. Je možné jmenovat např. jeho protizánětové působení, je silným antioxidantem, působí proti rakovinnému bujení, pomáhá v boji s nfekcemi bakteriálními, virovými i houbovými, dokáže snížit hladinu lipidů i cukrů v krvi, navrací energii a sílu, ochraňuje plíce, ledviny, nervový systém i játra.

Výzkumy stále přinášejí nové a nové poznatky o možnostech využití této houby. Jedním z nich je i schopnost této houby ochraňovat organismus proti vlivu radiace. S radiací se setkávají hlavně onkologičtí pacienti, neboť radioterapie je ve většině případů součástí jejich léčby. Záření poškozuje DNA buněk, nejvíce pak těch, které rychle rostou a dělí se, tj. rakovinných buněk, ale ani zdravé tělní buňky nejsou ochráněny a léčba s sebou nese mnohé nežádoucí účinky i přes snahu lékařů co nejvíce zacílit léčbu a snížit tak celkovou podanou dávku.

Výtažek z cordycepstu militaris a samostatný 3deoxyadenosin známý též jako cordycepin byly testovány za účelem zjistit, zda dokáží ochránit buněčné DNA proti poškození radiací. Byly podávány stejné dávky obou látek. Prokázalo se, že výtažek z cordycepsu působí jako silný antioxidant, čímž došlo k nárůstu vychytávání volných radikálů a snížilo se poškození DNA po radioterapii při pokusech in vitro. Navíc dokázal výtažek předcházet i samotné produkci volných kyslíkových radikálů po ozáření 2Gy u buněční kultury ovariálních rakovinných buněk křečků. Podobný efekt se neobjevil u použití cordycepinu samotného. Je tedy patrné, že je to jiná složka cordycepsu, která má tyto účinky.

Stejně tak se ukázalo, že i cordyceps sinensis má protektivní účinky. Radiací jsou krom kůže nejvíce postiženy střevní sliznice a kostní dřeň a velká dávka záření je může zcela zničit. Myším, které podstoupily celotělové ozáření, byl podáván výtažek z cordycepsu sinensis. Díky tomuto výtažku se prodloužilo období přežití ozářených myší z 13 na 20 dní po dávce 8 Gy a z 9 na 18 při radiaci 10 Gy, tyto umíraly na selhání kostní dřeně. Zde již cordyceps dřeň neochránil. Ovšem v dávkách 5,5 a 6,5 Gy je v ochraně kostní dřeně výtažek z cordyceps sinensis úspěšný a produkce bílých krvinek se po ozáření obnovila rychleji. In vitro pokusy se pak potvrdilo, jako v předešlé studii, že jedním z mechanismů, kterým chrání cordyceps tkáně před iradiačním poškozením je schopnost výtažku z houby snižovat oxidační stres, tedy hladinu volných kyslíkových vysoce reaktivních radikálů.

Studie tedy potvrzují, že výtažek z hub rodu cordyceps jsou velmi efektní v ochraně proti poškození radiací, což by mohlo být velkým přínosem pro onkologické pacienty.

Zdroj:

Jeong MH, Park YS, Jeong DH, Lee CG, Kim JS, Oh SJ, Jeong SK, Yang K, Jo WS. In vitro evaluation of Cordyceps militaris as a potential radioprotective agent. Int J Mol Med. 2014;34(5):1349-57

Liu WC, Wang SC, Tsai ML, Chen MC, Wang YC, Hong JH, McBride WH, Chiang CS.

Protection against radiation-induced bone marrow and intestinal injuries by Cordyceps sinensis, a Chinese herbal medicine. Radiat Res. 2006;166(6):900-7.

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář