Cordyceps chrání před nákazou streptokokem

Cordyceps chrání před nákazou streptokokem

Streptokokové nákazy jsou velmi časté. Streptokoky skupiny A stojí za takovými nemocemi, jako jsou zánět krčních mandlí, tj. angíny, spála, impetigo a následnými možnými komplikacemi v podobě revmatické horečky, glomerulonefritid, nekrotizující fasciitidy…, mohou způsobit i streptokokový syndrom toxického šoku.

Cordyceps je parazitární houba, která se využívá pro své široké léčebné účinky v tradiční čínské medicíně po tisíciletí. Významné jsou její imunostimulační, protinádorové, vitalitu posilující účinky. Ukazuje se, že má i přímé protiinfekční působení, tj. „zabíjí“ viry, bakterie, jiné patogenní houby.

Tyto účinky by se daly využít i v léčbě infekčních nemocí, pokud by byly potvrzeny.

V případě doktora Kua se jednalo o studii zaměřenou na možnost Cordycepsu ovlivnit streptokoky skupiny A, zda může užívání Cordycepsu působit preventivně, ochranně při nákaze streptokoky.

V pokusu využil myši, které před infikací streptokoky „předléčil“ buď fosfátovým pufrem, nebo extraktem z mycelií Cordycepsu. U jedné skupiny pokračoval v podávání Cordycepsu i po infikování. Do předléčení myší extraktem je nakazil a byla sledována diseminace, rozšíření, infekce, množení bakterií, jejich neblahý efekt na orgány i úmrtnost. Měřila se aktivita imunitního systému, a to hlavně podle koncentrací cytokinů a fagocytární aktivity imunitních buněk. Porovnávaly se výsledky obou skupiny léčené a neléčené.

Výsledky ukázaly, že myši, kterým byl podáván extrakt z Cordycepsu, měly mnohem nižší úmrtnost na streptokokovou infekci. Myši bez Cordycepsu začaly umírat 6. den, a navíc se u nich vyskytly závažné kožní komplikace.

Měření „počtu“ bakterií se provádělo po infekci z krve a orgánů, u myší neléčených extraktem docházelo k nárůstu bakteriální zátěže, u myší léčených extraktem naopak k poklesu. Je tedy jasné, že extrakt zabránil diseminaci infekce po těle.

Vědci přidali extrakt i k samotné bakteriální kultuře, ale zde nedošlo k potlačení růstu a množení bakterií, je tedy jasné, že extrakt musí stimulovat imunitní systém, aby se ten následně s infekcí lépe vypořádal. K tomu mu napomáhá díky extraktu zvýšená syntéza cytokinů IL-12 a INF γ a posílení fagocytárních funkcí.

Dalším závěrem pak bylo, že pokud je myším dále podáván extrakt i po infikaci streptokoky, nejen před ní, je přežití těchto myší 100%, přičemž pouze u předléčby činí přežití 80%, zatímco u neléčených myší do 10 dnů zemře 70% infikovaných myší.

Z výsledků jednoznačně vyplývá, že extrakt z Cordycepsu dokáže stimulovat imunitní systém tak, aby se tento dokázal vypořádat lépe s nákazou způsobenou streptokoky. Omezuje roznesení infekce do těla, riziko postižení orgánů a snižuje i riziko úmrtí.

 

Kuo CF, Chen CC, Luo YH, Huang RY, Chuang WJ, Sheu CC, Lin YS. Cordyceps sinensis mycelium protects mice from group A streptococcal infection.J Med Microbiol. 2005 Aug;54(Pt 8):795-802.

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář