Cordyceps ochraňuje mozkové buňky před nedostatkem kyslíku

Cordyceps sinensis je asijskou houbou, která se vyskytuje hlavně ve vysokohorských oblastech Číny a Tibetu. Je houbou cizopasnou, napadá larvy hmyzu, jejichž obsah využije na svůj růst a schránku larvy zaplní. Tato houba je silný adaptogenem, posiluje celkovou kondici, imunitní systém, působí protiinfekčně, antioxidačně, dokáže též regulovat hladinu cukrů a tuků v krvi. Další využití je též proti rakovině.

V této studii se vědci věnovali Cordycepsu ve vztahu k poškození nervových buněk vinou hypoxie, nedostatku kyslíku. K tomu může např. dojít při mozkové mrtvici, kdy dojde k uzávěru tepny trombem, trobembolem, nebo dojde k ruptuře cévy. Při těchto stavech se navíc zvyšuje produkce volných kyslíkových radikálů, které dále poškozují okolní tkáň, aktivují imunitní odpověď. I tato se podílí na další destrukci tolik citlivé tkáně, jakou je ta mozková.

V pokusu byly využity myší buňky extrahované z hipokampu. Tyto byly kultivovány v médiu s nízkým obsahem kyslíku. Byly měřeny parametry jako je životaschopnost buněk, koncentrace volných kyslíkových radikálů, koncentraci antioxidantů, jimiž disponují testované buňky, zánětové cytokiny, také antioxidační schopnosti Cordycepsu. Ukázalo se, že v průběhu kultivace buněk dochází k nárůstu koncentrace volných radikálů provázená poklesem v buňce obsažených antioxidantů. V případě, že byl v kultivačním médiu extrakt Cordycepsu, nedochází k poklesu endogenních antioxidantů, navíc i složky Cordycepsu neutralizují volné radikály. V použitých extraktech z Cordycepsu, vodné a alkoholovém se mimo jiné vyskytovaly i složky jako je vitamín C, hesperidin či rutin. Vodný extrakt si uchoval více vitamínu C, zatímco alkoholový více hesperidinu. Oba extrakty mají v neutralizaci volných radikálů podobné účinky. Snížení volných radikálů chrání buňky hipokampu před oxidací lipidů a bílkovin. Navíc extrakty redukují množství zánětových cytokinů, které by indukovaly zánětovou odpověď. Cordycepsové extrakty tak chrání testované hipokampální buňky dvojím mechanismem, neutralizují volné radikály a snižuje produkci prozánětových cytokinů.

 http://www.dl.begellhouse.com/journals/708ae68d64b17c52,336a63ca4b6b8f52,326635d57ad640d4.html

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář