Cordyceps snižuje cukr a psychickou nepohodu u diabetických myší

Houby z čeledi Cordyceps mají velmi podobné vlastnosti. Nejznámější je Cordyceps sinensis (housenice čínská), což je houba, kterou lze ve volné přírodě najít ve vysokohorských oblastech Tibetu a Číny. Jedná se o parazitickou houbu, která se živí hmyzem a larvami a vyplní zcela jejich schránku. Do tisíce let ji využívá tradiční čínská medicína k léčbě mnoha nemocí. V současnosti jsou prováděny mnohé testy a studie, které potvrzují účinky Cordycepsu. Jedná se o účinky protiinfekční, protirakovinné, imunomodulační, organismus celkově posilují a také účinky snižující hladinu cholesterolu a cukrů v krvi.

 

Diabetes je velkým problémem, počty pacientů stále rostou, zvláště pak v případě diabetu II. typu. Diabetes způsobuje mnoho obtíží, krom těch akutních, jako je např. hypo- či hyperglykemický šok, jsou to následky chronické v podobě poškození cév a nervů, nejvíce pak trpí ledviny. Diabetes je ale také spojen s psychickou nepohodou, dalo by se říci, že dokonce s depresí.

Autoři této studie sledovali právě tento aspekt, tedy zda Cordyceps nejen snižuje glykémii, ale zda ovlivňuje i emoce. U pokusných myší vyvolali podáním streptozocinu diabetes, neboť je to látka toxická pro buňky slinivky produkující inzulin. U myší došlo ke zvýšení glykémie, a navíc se změnilo jejich chování, které svědčilo pro depresi. 24 myší dále rozdělili do 3 skupin, jedna dostávala placebo, druhá skupina extrakt z Cordycepsu a třetí lék, který se podává diabetikům pro snižování glykémie (rosiglitazon). Když vědci udělali rozbor extraktu, zjistili, že hlavními složkami jsou adenosin, D-mannitol a cordycepis. Ve skupině myší, které byl podáván extrakt došlo ke snížení glykémie, upravila se senzitivita i inzulínu a došlo ke zvýšení koncentrace adiponektinu, který ovlivňuje metabolismus tuků a cukru a je zodpovědný právě za citlivost tkání k inzulinu. Krom toho se dle testů chování myší ukázalo, že došlo k poklesu deprese. Podávaný extrakt reguloval, zvyšoval hodnoty neurotransmiterů jako dopamin a serotonin v mozku. Podávané antibiabetikum pouze snižovalo hodnoty glykémie, zatímco Cordyceps upravoval stav diabetických myší komplexně.

Huang CW, Hong TW, Wang YJ, et al. Ophiocordyceps formosana improves hyperglycemia and depression-like behavior in an STZ-induced diabetic mouse model.BMC Complement Altern Med. 2016 Aug 24;16(1):310.

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář