Cordymin z Cordycepsu bojuje s osteopenií u diabetických krys

Cordymin z Cordycepsu bojuje s osteopenií u diabetických krys

Diabetes mellitus, cukrovka, ovlivňuje mnoho tkání v lidském těle. Vysoká hladina cukru v krvi dokáže poškodit cévy, nervy, a tím pádem i ledviny, oči aj. Má však dopad i na metabolismus kosti. Dochází k osteopenii, sníží se kostní denzita, která se projeví zvýšenou fragilitou, lomivostí kostí.

Cordyceps je medicinální všestranná houba. Její léčebné a posilující účinky jsou známé po tisíce let a dostávají se do povědomí klasické medicíny a stává se objektem mnoha výzkumů, které potvrzují, že má stimulační účinky na imunitní systém, působí protiinfekčně, zvyšuje vitalitu, ovlivňuje hladinu tuků a cukrů v krvi aj.

Vzhledem k jeho vlivům na zdraví a schopnost ovlivnit hladinu cukru v krvi byl Cordyceps využit ve studii zaměřující se na zmírnění dopadu cukrovky na kosti.

V pokusu byly využity krysy, u nichž byl indukován diabetes pomocí podání alloxanu. U těchto krys se vyvinula osteopenie. Těmto krysám byly podávány nitrobřišní injekce cordyminu v rozdílných dávkách, tj. 20, 50 a 100 mg/kg/den po dobu 5 týdnů. Samozřejmě byla i kontrolní skupina, jíž se podával solný roztok.

U krys se po ukončení pokusu měřila kostní denzita, sledoval se stav slinivky, jejich tělesná hmotnost a krevní parametry jako glykémie, glykosylovaný hemoglobin, hladina inzulinu, aktiva alkalické i kyselé fosfatázy, které odráží kostní metabolismus. Pokud jsou aktivity a hladiny těchto fosfatáz zvýšené, dochází ke ztrátám kostní tkáně, kostní resorpci.

U krys, jimž byl podáván cordymin, se hmotnost snižovala, oproti stavu, jež jim byl navozen, tedy stavu spojeném s nárůstem hmotnosti. Stejně tak měly tyto krysy nižší hladinu cukru v krvi i glykovaného hemoglobinu než diabetické krysy, které cordymin nedostávaly. Vyrovnání hladiny inzulinu pak dosáhla dávky 100 mg cordyminu. Produkce inzulinu zůstává zachována, neboť má cordymin ochranný vliv na slinivku, zvláště pak na beta buňky, které inzulin produkují.

Pokusná zvířata také vykazovala zvýšenou hladinu obou zmíněných fosfatáz, tj. docházelo u nich k úbytku kostní tkáně. Podání cordyminu v dávce 100 mg došlo k poklesu obou fosfatáz, čímž se snížilo odbourávání kostí.

Krom fosfatáz působí na kostní tkáň negativně i oxidační stres, který se zvyšuje v přítomnosti hyperglykémie. Vlivem užívání cordyminu došlo ke snížení oxidačního stresu, a tím i ochraně kostní tkáně.

Důležitým parametrem pak bylo sledování mineralizace kostí a kostní denzita na krysích femurech, kostech stehenních. U diabetických krys se projevila osteopenie, pokles kostní denzity. Do podávání cordyminu došlo k zlepšení kostní mineralizace i kostní denzity.

Je jasné, že cordymin ovlivňuje diabetes jako takový, dokáže vyrovnávat hladiny cukry, inzulinu, uchovávat jeho produkci díky ochraně pankreatických buněk. Navíc co se kostního metabolismu týká, dokáže snížit aktivity fosfatáz, stejně jako oxidační stres, který stojí za odbouráváním kostí, čímž zamezuje vzniku osteopenie, která stojí za lomivostí a následně špatným hojením zlomenin.

Wei Qi, Yang Zhang, Ya-bo Yan, et al., “The Protective Effect of Cordymin, a Peptide Purified from the Medicinal Mushroom Cordyceps sinensis, on Diabetic Osteopenia in Alloxan-Induced Diabetic Rats,” Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, vol. 2013, Article ID 985636, 6 pages, 2013.

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář