Coriolus a jeho antioxidační schopnosti

Coriolus a jeho antioxidační schopnosti

Coriolus versicolor − outkovka pestrá je houba z čeledě chorošovitých. Její využití pro léčbu v tradiční čínské medicíně je široké. Využívají se její imunostimulační, protinfekční, protirakovinné účinky, ale také její schopnost ovlivňovat a ochraňovat před poškozením jaterní tkáň. Dokáže regulovat činnost nervové soustavy a také celkově posílit organismus. Obsahuje i složky, které mají antioxidační vlastnosti.

V lidském těle se v průběhu metabolických procesů vytváří volné, vysoce reaktivní radikály. Organismus má však kapacitu a mechanismy, kterak tyto sloučeniny neutralizovat, aby nepoškodily buňky, jejich DNA a neurychlily tak stárnutí organismu, rozvoj degenerativních pochodů či rakovinného bujení. V případě patologických procesů, jakým jsou např. zánět či rakovina dochází ke zvýšené produkci volných radikálů a tělo brzo vyčerpá jejich neutralizátory. Zde je pak nutno antioxidanty doplnit. Velmi silnými antioxidanty jsou vitamín C či E, ale také složky obsažené v rostlinách, a to včetně medicinálních hub. Právě u nich jsou opakovaně potvrzovány jejich antioxidační účinky. Zdali je má i Coriolus a která složka je za neutralizaci radikálů odpovědná, se stalo předmětem zkoumání.

Za tímto účelem bylo vytvořeno 6 polysacharidových frakcí z Coriolu, které obsahovaly kyselé heteropolysacharidy složené z manózy, rhamnózy, kyseliny glukuronové, glukózy a fruktózy v různých poměrech. Následně došlo k analýze jejich antioxidačních vlastností, a to přidáním do médií obsahujících 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH), superoxid a hydroxylový radikál. Jednotlivé frakce měly různé molekulové hmotnosti a rozdílné koncentrace proteinů krom obsahu zmíněných polysacharidů. Nejúčinnější byla frakce obsahující nejvyšší koncentraci proteinů a uronové kyseliny. Ale ani ostatní frakce nebyly zcela bez účinku, naopak.

Je tedy patrné, že výtažky z Coriolu mají výrazné antioxidační vlastnosti a že je nejúčinnější je kombinace polysacharidů, proteinů a uronové kyseliny. Užívání preparátů z této houby může ochránit před negativními dopady volných radikálů na naše zdraví.

Zdroj:

Sun X, Sun Y, Zhang Q, Zhang H, Yang B, Wang Z, Zhu W, Li B, Wang Q, Kuang H.Screening and comparison of antioxidant activities of polysaccharides from Coriolus versicolor.Int J Biol Macromol. 2014 Aug;69:12-9.

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář