Coriolus versicolor ovlivňuje průběh Crohnovy nemoci

Coriolus versicolor ovlivňuje průběh Crohnovy nemoci

Coriolus versicolor (trametes versicolor) je všestranná medicinální houba, která je významným podpůrným prostředkem při léčbě rakoviny, neboť stimuluje imunitní systém. Extrakt z ní výrazně ovlivňuje T i B lymfocyty, monocyty i NK buňky. Za tuto aktivaci jsou odpovědné hlavně polysacharidy v podobě glukanů.

Dokáže však výtažek z této houby působit i tlumivě a zajistit tak zlepšení průběhu Crohnovy nemoci?

Crohnova nemoc je nespecifické chronické zánětlivé onemocnění v gastrointestinálním traktu, které může vést až k nutnosti odstranit postiženou část. V tomto případě je nutné imunitní systém utlumovat, a tím omezit i zánět.

Výtažek pod názvem YZP (Yun-Zhi protein), který neobsahoval polysacharidy, byl přidáván k populaci B lymfocytů získaných z myší, u kterých byla vyvolána kolitida.

Pokus prokázal, že výtažek YZP dokáže přimět B lymfocyty k produkci imunoglubulinu IgM, ale hlavně tlumivého interleukinu IL-10 a dále pak interleukinu IL-6 a tím tlumit i ostatní buňky imunitního systému. Tento výtažek totiž stimuluje a přiměje k diferenciaci populaci B lymfocytů známou jako Breg, a to pomocí stimulace jejich TLR 2 a 4 receptorů, tj. B regulační lymfocyty, které regulují nemoci, jež mají kořeny v silné zánětlivé odpovědi a autoimunitě. Tím se z B lymfocytů stávají vhodní adepti na léčbu autoimunitních nemocí, pokud budou řádně nastimulovány a vyvíjí se do Breg subpopulace. Prozatím se však ke stimulaci Breg používaly látky, které mohly mít i negativní účinky. Tyto ovšem YZP nemá.

Např. se in vitro ukázalo, že pokud je k makrofágové populaci přidána populace B lymfocytů, která byla předním stimulována pomocí YZP, tyto makrofágy pak tvoří méně prozánětových cytokinů, jakými jsou TNF-α a IL-1β.

In vivo pokusy na myším modelu, kde byl indukován rozvoj střevního zánětu, probíhaly tak, že byla myším rozděleným do tří skupin peritoneálně podána buď neutrální látka, B lymfocyty stimulované YZP, nebo „klasické“ B lymfocyty, následně byl zkoumán stav střeva v těchto třech myších populacích. U myší, jimž byly podány B-YZP byla nižní ztráta hmotnosti i aktivita nemoci skórovaná dle daných klinických standardů byla nižší než u zbylých testovaných skupin. Histologický rozbor potvrdil, že střevo u myší, jimž byly podány B lymfocyty stimulované výtažkem z Coriolu, vypadalo téměř zdravě a snížila se exprese prozánětlivých cytokinů vyvolaná podáním látky způsobující kolitidu, ve prospěch protizánětového cytokinu IL-10.

Z pokusu je vidět, že extrakt napomáhá modulovat odpověď B lymfocytů, a tím i zánětlivou reakci ve střevě, což vede ke snížení poškození střeva. Tyto výsledky ukazují, že by stálo za to v pokusech pokračovat, a tím získat možnost lépe kontrolovat a zaléčovat zánětlivá a autoimunitní onemocnění.

Zdroj:

Yen-Chou Kuan, Ying-Jou Wu, Chih-Liang Hung, Fuu Sheu. Trametes versicolor Protein YZP Activates Regulatory B Lymphocytes – Gene Identification through De Novo Assembly and Function Analysis in a Murine Acute Colitis Model. PLoS One. 2013; 8(9): e72422.

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář