Enoki snižuje hladinu lipidů

Enoki ( Flammulina velutipes, penízovka sametonohá) je drobná houba rostoucí v trsech u stromů a pařezů. Její hlavní sezóna je v chladnějších měsících. Krom toho, že je houba velmi chutná a využívána v gastronomii, je také nositelkou mnoha vlastností, které podporují lidské zdraví. Její důležitost je oceňovaná hlavně v Asii, kde je známou „léčivkou“ a prevencí vzniku rakoviny. Další pokusy pak potvrdily, že Enoki dokáže modulovat aktivitu imunitního systému, má silné antioxidační vlastnosti. Stále se však zkoumají možnosti využití houby. V této studii se vědci zaměřili na snižování lipidů v krvi. Tato problematika je velmi rozšířená a také závažná. Vysoké hladinu tuků jsou rizikových faktorem pro rozvoj aterosklerózy, tj. poškození a zúžení cév s možností vzniku trombů, které se mohou uvolnit. Dochází tak k ischemiím tkání, které nejsou dostatečně zásobovány živinami a kyslíkem, a embolizacím. Samozřejmě se zvyšuje i krevní tlak. Proto je nutné hladinu lipidů hlídat a v případě zvýšení snižovat.

Enoki obsahuje vysoký podíl vlákniny, mykosterolů, polysacharidů, které mají vliv na krevní cukr, krevní tlak, ale také na cholesterol.

Na přesné ozřejmení, jak Enoki ovlivňuje právě tuky v krvi a játrech, byla vytvořena studie na křečcích, kteří byli rozděleni do několika skupin a každá byla živena jinou stravou, část samozřejmě vysokotučnou, aby došlo ke zvýšení hodnot lipidů. Poté byl křečkům podáván buď prášek či extrakt z Enoki v různých koncentracích.

Sledovaly se hodnoty související s metabolismem tuků, např. hladiny triglyceridy, skupiny křečků, které dostávaly houbové preparáty měly hladinu triglyceridů nižší než křečci, kteří jedli vysokotučnou dietu, ale nedostávali houbu. Podobně to bylo v případě celkového cholesterolu, u prášku z Enoki byla hodnota 259.00 mg/dL, zatímco bez houby 363.00 mg/dL. Výrazný rozdíl byl i v hodnotách LDL (60.00 mg/dL proti 132.00 mg/dL). HDL cholesterol je potom u křečků užívající houby vyšší, což je žádoucí. Krom hodnot v krvi se sledoval i stav jater, kam se tuky ukládají a játra tak poškozují. U neléčených křečků byly hodnoty jaterního cholesterolu 45.70 mg/dL, zatímco u léčených nepřesáhly 30. Naopak byly u léčených křečků vyšší jaterní fosfolipidy, které mají protektivní vliv na tkáň.

Byly zachyceny i rozdíly v hodnotách mezi skupinami křečků, které užívali extrakt a prášek. Rozdíly však nebyly výrazné.

Ze studie jasně vyplývá, že podávání preparátů z Enoki vede ke snížení hladin „škodlivých“lipidů v krvi i játrech, naopak ke zvýšení „hodných“ lipidů u křečků, kteří byli krmeni vysokotučnou stravou a trpěli hyperlipémií.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4164374/

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář