Ergon z Polyporu ochraňuje ledvinnou tkáň

Ergon z Polyporu ochraňuje ledvinnou tkáň

Polyporus umbellatus je medicinální houba mající široké pole účinnosti. Výrazné jsou pak její účinky na močový trakt, hlavně její diuretické vlastnosti, tj. zvyšování výdeje moči, což je důležité u nemocí, kdy se hromadí tekutiny v těle.

Krom jiného se zdá, že má tato houba, resp. složka v ní obsažená, také renoprotetivní, tj. ledviny ochraňující účinky. Jedná se o sloučeninu ergosta-4, 6, 8(14), 22-tetraen-3-on neboli ergon.

Ochranné účinky na ledvinnou tkáň se rozhodli potvrdit i vědci. Pokusným krysám za účelem potvrzení hypotézy podávali po 8 týdnů kyselinu aristocholovou, která je nefrotoxinem, tedy toxická pro ledvinnou tkáň, navíc je karcenogenní.

Při podání této kyseliny se u pokusných krys vyvine nefropatie, rychlá progresivní tubulointersticiální. Tento stav vykulminuje ve fibrotizaci ledvinné tkáně a selhání ledvin. Celkem bylo využito 96 krys, které byly rozděleny do 4 skupin, 1‒ kontrolní skupina bez podání kyseliny aristocholové, 2‒ podání kyseliny aristocholové, 3 ‒ podání kyseliny aristocholové a ergonu 10mg/kg, 4 ‒ podání kyselina aristocholové a ergonu 20mg/kg. Krysám se odebíraly vzorky moči a krve, následně byly usmrceny, aby se mohla zkoumání podrobit i jejich ledvinná tkáň.

Výsledky ukazují, že u krys vyvolala dle předpokladů kyselina aristocholová poškození ledvin. Došlo k výraznému zvýšení koncentrace urey, kreatininu, draslíku, sodíku aj. v krvi, objevila se výrazná proteinurie, vylučování bílkovin atd. V případě skupin krys, jimž byl přidáván ergon, nedošlo k tak výraznému zvýšení hladin některých testovaných parametrů, jako urey, kreatininu, dusíkatých látek v krvi, nebyla tak výrazná proteinurie…, ledvinné funkce zůstaly déle a lépe zachovány, ale na druhou stranu podávání ergonu neovlivnilo hladiny draslíku, sodíku a chloridových aniontů, jejichž koncentrace byla shodná s krysami, které ergon nedostávaly. Histologické vyšetření ledvinné tkáně dokázalo, že krysy, jež dostávaly ergon mají menší léze vyvolané kyselinou aristocholovou, než krysy, které ergon nedostávaly.

Z výsledků tedy vyplývá, že ergon z Polyporu působí renoprotektivně, dokáže ledviny chránit i proti takové výrazné renotoxické látce, jakou je kyselina aristocholová.

Zdroj:

Zhao YY, Zhang L, Mao JR, Cheng XH, Lin RC, Zhang Y, Sun WJ. Ergosta-4,6,8(14),22-tetraen-3-one isolated from Polyporus umbellatus prevents early renal injury in aristolochic acid-induced nephropathy rats.J Pharm Pharmacol. 2011 Dec;63(12):1581-6.

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář