Ganoderma jako pomocník proti stárnutí

Ganoderma jako pomocník proti stárnutí

Stárnutí je proces, jímž musí projít každý z nás. S přibývajícím věkem dochází i ke zhoršení mozkových funkcí a rozvoji demencí, včetně Alzheimerovy nemoci. Substance, které by omezily dopady stárnutí, by tedy nesloužily k udržení mladistvého vzhledu, ale hlavně k předcházení rozvoje demencí i k léčbě Alzheimerovy choroby.

Ve studii, která se zabývala prodloužením životaschopnosti buněk, byl použit model replikace (množení) kvasinek Saccharomyces cerevisiae.

Krom nových unikátních výtažků ze spor Ganodermy ‒ ganodermasidu A a B byl při pokusu použit i resveratol, tj. polyfenol z červených vinných hroznů, o němž je známo, že má tzv. anti-age účinky, což bylo testováno i na krysách a myších, a pomáhá u nich při neurologických deficitech.

Kvasinkovým kulturám byly podávány každé jedna ze substancí, samozřejmě byla i kultura kontrolní, k níž se nepřidávalo nic. Do podání ganodermasinů i resveratolu se prodloužila doba, po kterou jsou kvasinky schopné replikace, prodloužila se jejich životaschopnost. Např. při dávce 10 μM se oproti kontrolní skupině, ke které se nepřidávalo nic, prodloužila replikační doba z 8,2 na 11,1 u ganodermasidu B, na 11,4 u ganodermasinu A a 11 u resveratolu.

Jakým mechanismem ale modulují tyto látky dobu, po kterou je schopná se kvasinka dělit? To byla další otázka, kterou si vědci položili. Nejvíce nasnadě byl oxidační stres, tedy zvýšená hladina volných radikálů, která by mohla kvasinky poškodit a narušit tak jejich životaschopnost. Toto se však nepotvrdilo. Testované výtažky neprodlužují životaschopnost kvasinek snižováním hladiny volných radikálů.

Je tedy jiný mechanismus, který podporuje životaschopnost kvasinek.

UTH1 je gen, který je popsán jako stresu rezistentní, tedy odolný a život prodlužující. Vědci tudíž zacílili na něj a zdá se, že se trefili. Substance z ganodermy prodlužují replikační čas přes tento gen.

Je samozřejmě jasné, že potvrzené pozitivní účinky proti stárnutí při použití resveratolu na myším modelu dokládají, že tato substance funguje nejen na kvasinkách, zatímco u ganodemasinů toto srovnání nemáme. Je ale pravděpodobné, že podobného, či ještě lepšího efektu se dočkáme, pokud se bude dále pokračovat v testování dvou nových substancí z Ganodermy.

Zdroj:

Weng Y, Xiang L, Matsuura A, Zhang Y, Huang Q, Qi J.Ganodermasides A and B, two novel anti-aging ergosterols from spores of a medicinal mushroom Ganoderma lucidum on yeast via UTH1 gene. Bioorg Med Chem. 2010;18(3):999-1002.

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář