Hericium a deprese

 

Poruchy nálady v podobě depresí jsou stále častější. Není to jen „obyčejný“ smutek, který lze překonat vůlí, který po čase sám zmizí. Deprese je vážný stav, který může končit i sebevraždou. Při léčbě se využívají nefarmakologické metody v podobě psychoterapie, dále se nasazují psychofarmaka, tj. antidepresiva, která však mohou mít nežádoucí účinky. Podpořit návrat ke zdraví z deprese mohou pomoci i medicinální houby, jednou z nich je i Hericium. Tato houba podporuje i obnovu nervových buněk, ovlivňuje cholinergní neurony a zvyšuje efektivitu cholinacetyl transferázy. Dalo se tedy vyvozovat, že by H. erinaceus mohl ovlivnit psychický stav a nálady. Je pravděpodobné, hericenony a erinaciny, ale zde je potřeba dalších cílených výzkumů, aby se upřesnilo, která bioaktivní substence stojí za ovliněním psychiky.

Výtažek z Herinacea byl testován v dvojitě zaslepené klinické stiduii, do které byly zařazení pacientky trpící depresí. Část pacientek dostávala placebo a část výtažek z H. erinaceus v podobě sušenek, a to po dobu čtyř týdnů.

Následně pacientky denně vyplňovaly standardizované dotazníky skórující tíži jejich deprese, poruchy spánku, hladinu úzkostí či příznaky spojené s menopauzou … Vyhodnocení dotazníků přineslo poznatek, že u pacientek užívajících H. erinaceus se snížil příznaky deprese i pocity úzkosti, stejně tak i problémy spojené s menopauzou. U pacientek se např. snížil výskyt palpitací, iritabilita či pocit frustrace, zvýšila se však u depresí snížená schopnost soustředění. Výtažek z H. erinaceus naopak neměl příliš vliv na kvalitu spánku.

Z klinické studie vyplývá, že by se výtažek z H. erinaceus mohl dostat mezi léky, které jdou využívány při léčbě depresí. Je otázku času a dalších výzkumů, zda k tomuto skutečně dojde.

Zdroj:

Biomed Res. 2010 Aug;31(4):231-7.

Reduction of depression and anxiety by 4 weeks Hericium erinaceus intake.

Nagano M1, Shimizu K, Kondo R, Hayashi C, Sato D, Kitagawa K, Ohnuki K.

 

.

 

 

.

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář