Hericium a žaludeční vředy

Hericium a žaludeční vředy

Žaludeční vředy jsou poměrně častou zdravotní obtíží. Vedou k nim hlavně infekce Helicobacterem pylori, ale také chronické záněty žaludeční sliznice, stres a užívání nesteroidních antiflogistik či kouření. Hlavní podmínkou je narušení rovnováhy na sliznici žaludky, kdy se oslabí ochranné faktory, např. hlenové vrstvy a produkce bikarbonátových iontů, proteinů HSP70 aj., a převáží ty poškozující, např. zvýší se produkce kyseliny chlorovodíkové a pepsinu.

Žaludeční vředy se projevují bolestí v nadbřišku po jídle, tlakem, nevolnostmi. Žaludeční vředy mohou provázet i velmi vážné komplikace. Těmi jsou např. perforace žaludečního vředu, krvácení z vředu aj.

Mnohdy typů medicinálních hub se v tradičních medicínách užívá k léčbě a ochraně žaludeční sliznice, což potvrzují i laboratorní výzkumy, takové schopnosti má např. i Ganoderma lucidum a také Hericium erinaceus.

V následujícím pokusu se vědci rozhodli ověřit protektivní roli Hericium na žaludeční sliznici, zda působí proti vzniku žaludečních vředů.

Pokusným krysám rozděleným do skupin, krom jedné skupiny, byl podáván vodný extrakt z H. erinaceus různé koncentrace nebo omeprazol před podáním etanolu, který u nich měl vyvolat vznik žaludečních vředů, neboť etanol ničí sliznici, zvyšuje její infiltraci buňkami imunitního systému, čímž dochází k rozvoji zánětu společně s tvorbou volných kyslíkových radikálů, jež jsou pro slizniční buňky toxické.

Následně byl u krys sledován rozsah poškození žaludeční sliznice. Oproti krysám, jimž nebyl podán žádný lék, byly u krys, jimž byl podán extrakt, léze menšího rozsahu, a to dle použité koncentrace extraktu. Nejvyšší dávka extraktu dokázala snížit poškození až o téměř 73%. U zvířat užívajících extrakt došlo také ke zvýšení produkce protektivního faktoru žaludeční sliznice, jakým je hlen, ke snížení infiltrace sliznice buňkami imunitního systému, také ke snížení koncentrace volných radikálů, neboť netlumí aktivitu superoxiddismutázy, která působí jako antioxidant, a lipoperoxidace. Naopak se v přítomnosti extraktu zvyšuje produkce HSP70, který chrání sliznici před oxidačním stresem.

Vodný roztok z H. erinaceus ochraňuje žaludeční sliznici před poškozením vícero mechanismy, čímž působí preventivně proti rozvoji žaludečních vředů. Síla této ochranné funkce je přímo úměrně spjata s použitou dávkou, čím vyšší dávka, tím vyšší ochrana sliznice.

Zdroj:

Jing-Yang Wong, Mahmood Ameen Abdulla, Jegadeesh Raman, et al., “Gastroprotective Effects of Lion’s Mane Mushroom Hericium erinaceus (Bull.:Fr.) Pers. (Aphyllophoromycetideae) Extract against Ethanol-Induced Ulcer in Rats,” Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, vol. 2013, Article ID 492976, 9 pages, 2013.

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář