Hericium a znovuobnovení senzorických funkcí periferních nervů

Hericium erinaceus (korálovec ježatý, lví hlava) je tvarově velice zvláštní jedlou medicinální houbou, která patří mezi houby medicinální, tj. vykazuje léčebné účinky. Tyto jsou potvrzeny mnoha vědeckými postupy, ale také dlouholetými zkušenostmi např. tradiční čínské medicíny. Hericium je silným imunostimulantem, dokáže bojovat s rakovinou, infekcemi, snižovat oxidační stres, regulovat hladinu cholesterolu aj. Jedinečný je potom v tom, že obsahuje látku, která je podobná neurálnímu růstovému faktoru. Stimuluje tak růst, obnovu poškozených nervů. Poškození nervů často končí ztrátou citlivost, hybnosti v místě, které daný nerv inervuje. Mnohdy se nerv obnoví, doroste, ale tento proces je velmi dlouhý a je vhodné ho tedy nějak podpořit.

V předkládané studii se vědci zaměřili na využití Hericia právě v případě neuroregenerace periferního nervu, který byl poškozen. K tomuto využili polysacharidy, které z Hericia extrahovali.

K této studii použili krysy, jimž poškodily peroneální nervy, tj. nerv dolní končetiny, tento bývá často poškozen i u lidí při traumatu dolní končetiny, např. úrazu, pohmoždění, zlomenině. V tomto případě, tedy u krys byl nerv poškozen tak, aby došlo k senzorické poruše, tedy poruše citlivosti. Krysám byl denně podáván přípravek z Hericia a testoval se návrat senzorických funkcí poškozeného nervu. Testovala se např. doba, po jakou trvalo kryse sejmout tlapku z teplé desky. Test ukázal, že v případě podávání Hericia došlo k urychlení návratu senzorických funkcí v porovnání s krysami, které měly taktéž poškozený nerv, ale dostávaly placebo.

Při bližším zkoumání vědci odhalili, že poranění periferního nervu vede i ke změnám v dorzálních kořenových gangliích, kde jsou těla těchto nervů. Imunofluorescenčními postupy odhalili, že dochází ke změnám v aktivitě některých signálních drah, pokud je podáváno Hericium. Důležitým poznatkem bylo, že se zvyšuje exprese endoteliálního buněčného antigenu 1 v cévách, které zásobují živinami i kyslíkem periferní části poškozeného nervu. Je tedy patrné, že Hericium mění aktivitu signálních drah ve prospěch hojení a zlepšuje a obnovuje bariéru mezi nervem a krví.

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-20612015005007104&script=sci_arttext

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář