Hericium erinaceus posiluje paměť a schopnost učení

Hericium erinaceus posiluje paměť a schopnost učení

Hericium patří mezi medicinální houby, které se po tisíciletí využívají k léčbě mnoha druhů nemocí. Její potenciál začíná doceňovat i klasická medicína a potvrzují ho jednotlivé klinické studie.

Tato houba obsahuje i dvě významné složky ‒ hericenony a erinaceny, které podporují syntézu nervového růstového faktoru v buňkách centrální nervové soustavy, v astrocytech. Tento nervový růstový faktor podporuje diferenciaci neuronů, zajišťuje jejich přežití a regeneraci. V mnoha studiích na zvířecích modelech dochází po podání tohoto faktoru ke zlepšení kognitivních funkcí a snížení stupně neurodegenerace. Je tedy možné říci, že jeho schopnost podporovat tvorbu nervového růstového faktoru působí proti rozvoji demencí založených na degeneraci neuronů. Zda má takový účinek i v případě Alzheimerovy nemoci, to je otázka, na niž se pokusili vědci najít odpověď.

Alzheimerova nemoc patří mezi senilní demence. Je spojena s degenerací a ztrátou cholinergních neuronů a tvorbou tzv. senilních plaků, které jsou tvořeny hlavně amyloidem Aβ.

U myší, kterým vědci podávali amyloid Aβ, vyvolali poškození mozku, které snížilo jejich schopnost zapamatovat si a schopnost učení. Tyto jejich schopnosti testovali dle standardizovaných protokolů. Sledovali změny v chování i ve schopnosti učit se a prostorovou paměť.

Myši byly rozděleny do skupin, kdy každá skupina dostávala amyloid, který se podával přímo do mozkové komory, ale jen některé skupiny myší k běžné dietě dostávala i výtažek z H. erinacea složený z hericinů C, D a E v přesně daných poměrech.

U skupiny, které byl podáván i výtažek, nedošlo k výrazným změnám v chování, zatímco u myší bez podávání extraktu se chování měnilo. Reflektovalo poškození mozku.

Proběhlo i testování, které bylo založené na rozpoznávání nových předmětů. U myší, kterým se nepodával výtažek, se čas pro rozpoznání a zkoumání nového objektu prodloužil, oproti zkoumání známého předmětu. U myší, jimž se výtažek podával, nebyl příliš velký rozdíl v čase zkoumání nového a známého předmětu. Tyto myši se mnohem lépe orientovaly, měly lepší krátkodobou prostorovou a zrakově rozpoznávací paměť.

Výsledky dokazují, že přípravek z Hericia dokáže chránit mozkovou tkáň před degenerací navozenou amyloidem, nedochází tak k deficitům v mozkových funkcích. Toto zjištění je velmi přínosné vzhledem ke vzrůstajícímu počtu lidí, kteří trpí neurodegenerativními nemocemi se ztrátou mentálních schopností.

Zdroj:

Mori K, Obara Y, Moriya T, Inatomi S, Nakahata N. Effects of Hericium erinaceus on amyloid β(25-35) peptide-induced learning and memory deficits in mice. Biomed Res. 2011;32(1):67-72.

 

 

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář