Hericium ochraňuje jaterní tkáň

 

Hericium patří mezi medicinální houby, jež jsou hojně využívány při ovlivňování velkého množství chorobných stavů. Nejvíce je Hericium známé pro svůj ochranný a posilující vliv na nervový systém. Jsou ovšem stále potvrzovány další a další účinky. V této studii se vědci zaměřili na možnou ochrannou funkci hericia na jaterní tkáň, která byla poškozena podáním alkoholu. Tento alkohol byl podán myším ve vysokých dávkách po 12 hodinách, a to 3krát. Hericium bylo myším podáno před první aplikací alkoholu.

Aby vědci zjistili, jak jsou játra funkčně poškozena, měřili hladiny jaterních aminotransferáz – ALT, AST, antioxidační kapacitu, aktivitu transkripčního faktoru NF-κB aj. Pro přesnější určení poškození jaterní tkáně se provedlo histopatologické vyšetření odebraného jaterního vzorku. Jednotlivé výsledky ukázaly, že hericium jednoznačně snižuje následky podávání vysokých dávek alkoholu na játra. Nedošlo k tak masivnímu poškození funkce, nedošlo k nárůstům hladin aminotransferáz, zůstaly ušetřeny volné radikály neutralizující mechanismy aj., ani architektonika jater nebyla podáváním alkoholu narušena, jako tomu bylo u myší, kterým byl podán alkohol, ale již ne extrakt z Hericia. Histologické vyšetření též odhalilo, že nedochází ani k rozvoji výrazné zánětové odpovědi, která může poškodit jaterní tkáň. Myši předléčené Hericiem netrpěly výrazným poalkoholovým poškozením jater. Je tedy patrné, že hericium má mnohem širší „pole působnost“ a není jen imunostimulantem a ochráncem nervové soustavy, ale jeho účinky na lidské zdraví, tkáně, orgány jsou mnohem širší.

Hao L, Xie Y, Wu G, Cheng A, Liu X, Zheng R, Huo H, Zhang J.Protective Effect of Hericium erinaceus on Alcohol Induced Hepatotoxicity in Mice.Evid Based Complement Alternat Med. 2015;2015:418023.

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář