Hericium pomáhá od nemocí rajčat

Hericium erinaceus, korálovec ježatý, je jednou houbou s typickým unikátním oplodím. Jeho léčivé vlastnosti využívá tradiční čínská medicína. Tato houba je velmi silným stimulátorem růstu a regenerace nervových buněk, obsahuje totiž složku podobnou růstovému neurálnímu faktoru. Dále je též modulátorem imunitní odpovědi, pomáhá léčit obtíže trávicího traktu, má protiinfekční účinky, je antioxidantem a působí též proti rakovinnému bujení. Pomáhá však nejen lidem. Mnohdy jsou závažné i nemoci plodin, pokud jsou napadeny, dojde ke ztrátě úrody, rozšíření infekce aj. Proto je i léčba rostlin velmi důležitá. Není záhodno využívat chemické postřiky, a proto se hledají nové možnosti léčby infekcí rostlin.

V této studii se vědci zaměřili na léčbu rajčat pomocí extraktů z hub. Byly testovány antimikrobiální účinky proti Ralstonia solanacearum B3, tato bakterie způsobuje vadnutí rostlin a postupné odumření rostliny. Je známé, že mnohé medicinální houby dokážou bojovat proti rostlinným škůdcům, n např. Lentinula edodes (Shiitake), Grifola frondosa (Maitake), Hypsizygus marmereus (líhovec moučný). K testování v této studii byly využity extrakty vodné, n-butanolové a etyl acetátové z  Hericium erinaceus,

Hericium se ukázalo být účinné i při potírání jiných infekcí rostlin, je možné jej využít např. u infekcí způsobených Agrobacterium tumefaciens, Xanthomonas oryzae, Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum.

 Je potvrzeno, že Hericium dokáže u nakažených rostlin indukovat expresi obranných genů, které kódují β-1,3-glukanázu a s patogenezemi spojený protein-1a. Produkty těchto aktivovaných genů zvyšují rezistenci rostliny proti nákaze. V případě infekce R. solanacearum došlo při užití vodného roztoku z Hericia i přes infekci ke zvýšení růstu, počtu listů, hmotnosti kořenů aj.

Je tedy jasné, že medicinální houby nejsou přínosem jen pro lidské zdraví, dokáží výrazně ovlivnit i zdraví rostlin. Mají antibakteriální aktivitu, podporují růst rostlin a jejich přirozenou obranyschopnost proti bakteriálním škůdcům.

Kwak AM, Min KJ, Lee SY, Kang HW. Water Extract from Spent Mushroom Substrate of Hericium erinaceus Suppresses Bacterial Wilt Disease of Tomato.Mycobiology. 2015 Sep;43(3):311-8.

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář