Hericium proti stafylokokovi MRSA

Problematika zvýšené rezistence bakterií na antibiotika je velmi diskutovaná. Mnohé typy bakterií přestávají být citlivé na známá antibiotika, nikoli tedy na jedno, dvě. To nedává možnost další léčby a nakažení, zvláště pak oslabení jedinci, mohou na infekci rezistentními kmeny zemřít. V této oblasti je nejznámější methicilin rezistentní stafylokok, tj. MRSA. Je častým nemocničním patogenem, způsobuje tzv. nozokomiální infekce. K vyléčení je tedy nutné nalézt nový typ antibiotik nebo hledat pomoc i v jiných oblastech, nejen farmaceutickém průmyslu.

Hericium je známou medicinální houbou, hlavně v čínské medicíně. Těžiště jejich účinků je v oblasti neurologie, jak je vědecky potvrzeno, obsahuje totiž látku stimulující a regenerující neurony. Ale má své uplatnění i u jiných chorobných stavu, např. u hyperlipidémií, hyperglykémie, poruchách imunity.

V této studii se vědci rozhodli využít  Hericium a jeho mycelium na stafylokoka MRSA. Extrahovali účinné látky, celkem 5, které vykazují aktivitu proti MRSA, nejaktivnější jsou hericenony. Při kultivaci s koloniemi stafylokoka se prokázalo, že dokáže inhibovat jejich růst, dělení. Tento fakt je velmi podstatný a jistě by se dal využít v dalších přípravách léčiv, která by byla schopná stafylokoky eliminovat. Minimálně pak omezit jeho množení a dát tak imunitnímu systému možnost poradit si s infekcí. Jak je známo, Hericium je, jako další medicinální houby, silným imunostimulantem. Kombinace inhibice množení stafylokoka a zvýšení aktivity imunitního systému dělá z Hericia možného kandidáta na podporu léčby této odolné nemocniční bakterie.

Kawagishi H et al. Anti-MRSA compounds of Hericium erinaceous. Int J Med Mushr. 2005;7(3):350

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář