Hericium proto únavě

Hericium proto únavě

 

Únava je stav snížené schopnosti vykonávat činnost, duševní, fyzickou v návaznosti na předchozí činnosti, které nám ubraly síly.

Každý máme práh únavnosti jinde, ale každý je unavitelný. Záleží pak i na naší schopnosti regenerovat, abychom se dostali zpět do původní kondice.

Je mnoho způsobů, jak svou „kondičku“ duševní i fyzickou zlepšit. Patří mezi ně i „životabudiče“ z rostlinné říše. Jimi jsou i medicinální houby.

Hericium erinaceus je po tisíce let využíván v tradiční čínské medicíně. Jeho zkoumání se nevyhýbá ani moderní věda. Odhalila, resp. potvrdila u něj pozitivní vliv na nervovou soustavu, periferní i centrální, ale také imunostimulační účinky atd.

Jak je to ale s možnostmi Hericia ovlivnit únavu, tedy posílit organismus proti únavě, zpomalit její nástup, zvýšit výdrž.

Na zodpovězení této otázky byl vytvořen pokus na myších, které byly rozděleny do 4 skupin. Kontrolní skupině nebyl podáván žádný výtažek z Hericia, 1. skupina dostávala nízkou dávku extraktu, další střední a poslední skupina vysokou dávku extraktu z Hericia. Extrakt či slaný roztok jim byl podáván po dobu 28 dní. Poté myši prošly „nuceným“ vyčerpávajícím plaváním. Sledovala se výdrž a měřily se koncentrace látek, které úzce souvisí s vznikem únavy, např. krevní kyselina mléčná, sérový dusík močoviny, což jsou produkty metabolismu, jejichž hladina se zvyšuje společně se vzrůstající únavou, tkáňový glykogen ‒ v průběhu aktivity jeho zásoby klesají, je využíván jako palivo, superoxidismutáza, glutation peroxidáza jsou enzymy neutralizující volné radikály, které během zátěže vznikají, stejně jako ukazatel lipidové peroxidace ‒ malondialdehyd.

 

U myší, kterým byl před plaveckým zátěžovým testem podáván extrakt, byly zaznamenány vyšší výdrž při plavání, nižší hodnoty kyseliny mléčné v krvi, stejně tak nižší koncentrace dusíku močoviny a malondialdehydu, naopak množství tkáňového glykogenu bylo vyšší, stejně tak aktivita antioxidačních enzymů v porovnání s  kontrolní myší skupinou. Stav myší při aktivitě i po ní byl nejlepší u myší, jimž byla podávána nejvyšší dávka extraktu z Hericia.

 

Výsledky tedy ukazují, že Hericium zvyšuje odolnost proti únavě, oddaluje procesy s ní související, zvyšuje toleranci k zátěži, urychluje regeneraci, a to v závislosti na dávce podaného extraktu.

 Zdroj:

Liu J, DU C, Wang Y, Yu Z.Anti-fatigue activities of polysaccharides extracted from Hericium erinaceus.Exp Ther Med. 2015 Feb;9(2):483-487.

 

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář