Herpetické viry a Agaricus brasiliensis

Herpetické viry a Agaricus brasiliensis

Herpetické viry HSV-1 a HSV-2 způsobují velké množství zdravotních komplikací. Nejedná se jen o opary, ať už na rtu, či genitální, ale o i o vážné stavy, jakým je např. herpetická meningitida či encefalitida. Virus taktéž napadá oko, jeho rohovku. Nemoc může vést až ke ztrátě zraku. Problematické pak je, že virus přetrvávat v lidském těle, tj. latentní infekce, a může kdykoli dojít k reaktivaci. Samozřejmě existují léčiva, která potlačí nemoc, ale neporadí si s latentními viry.

Promořenost populace těmito viry je extrémně vysoká.

Je známé, že mnoho druhů medicinálních hub vykazuje protivirové účinky. Dokáží dokonce zamezit replikaci HIV.

Vědci se tedy zaměřili i na možnost potlačení herpetické infekce použitím extraktu z A. brasiliensis

Pokusy se prováděly jednak in vitro, které ukázaly, že extrakt působí mikrobicidně, tedy protivirově.

Prováděly se také pokusy in vivo, tj. na myších. Tyto byly virem infikovány, rozděleny do skupin, kdy každá skupina dostávala jinou léčbu, ať už byly bez léčby, léčeny extraktem či pouze fosfátovým pufrem atd.

První pokus se zaměřil na infikování oční rohovky.

Následovalo skórování oční nemoci, určovala se závažnost nemoci, poškození či perforace rohovky, přítomnost krust atd. u jednotlivých rozdílně léčených skupin myší.

Dle zvolených parametrů se ukázalo, že extrakt v případě herpetické keratitidy nepřináší zlepšení, resp. byl zde posun oproti neléčeným myším, ale byl shodný s myší skupinou, jíž byly podávány kapky bez extraktu.

Dalším testem bylo infikování kůže virem HSV-1. Opět bylo využito několik skupin různě léčených myší.

I zde se provádělo skórování nemoci z ukazatelů jako povrchové známky nemoci, otok, krusty, vředy, vyrážka atd.

Zde se již ukázalo, že pokud byl myším podáván orálně extrakt z A. brasiliensis, došlo ke zmírnění nemoci a k rychlejšímu hojení kožních afekcí, zatímco extrakt v masti neměl na průběh nemoci skoro žádný vliv.

Testy s HIV-2 zahrnovaly vyvolání genitální infekce, kdy byly opět vytvořeny skupiny myší a každá z nich léčená jinak, aby bylo možné porovnat a vyhodnotit, zda extrakt skutečně pomáhá. K čemuž pomáhá určení skóre nemoci zahrnující viditelné známky infekce na vnějším genitálu, otok, zarudnutí, zvředovatění atd.

Měřil se i titr viru a prováděl se histologický rozbor tkáně.

Ukázalo se, že u myší, jimž byl před infikací podán extrakt, se snížila vážnost nemoci, tyto myši měly také menší úmrtnost na infekci a i nižší virový titr, oproti neléčeným myším.

Pokusy ukázaly, že zatímco in vitro je jednoznačné, že extrakt má protivirové působení, na živých organismech to již tak jednoznačné není. Přesto se však našly i pozitivní výsledky, které ukazují, že tento extrakt má schopnost zmírnit a urychlit hojení kožních lézí způsobených virem HPV-1, stejně tak, pokud je podán před genitální infekcí, je schopen zlepšit vyhlídky na přežití u pokusných myší, což rozhodně není málo. Je nutné provést další pokusy, např. s jinak připraveným extraktem, v jiném dávkování atd., aby se hlouběji zjistil přesný účinek a léčebný potenciál houby Agaricus brasiliensis co se týká herpetických infekcí.

Cardozo FTGS, Larsen IV, Carballo EV, et al. In Vivo Anti-Herpes Simplex Virus Activity of a Sulfated Derivative of Agaricus brasiliensis Mycelial Polysaccharide. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 2013;57(6):2541-2549.

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář