Hlíva a Alzheimerova nemoc

Hlíva ústřičná (Pleurotus ostreatus) dostala název podle svého tvaru a barvy. Jedná se o houbu rostoucí na stromech, kmenech či pařezech. Je hlavně známá jako potravina, ale už i u nás se dostává do povědomí jako „léčivka“. K léčení ji již po tisíciletí používá tradiční čínská medicína a současnými vědeckými postupy je potvrzováno, že hlívu je možné využít ke stimulaci imunitního systému, k neutralizaci volných radikálů v těle, zpomalování progrese degenerativních onemocnění, k zabíjení infekčních patogenů aj.

V této studii vědci využili hlívu jako léčebný prostředek u Alzheimerovy choroby. Alzheimerova choroba je velmi vážná forma demence, kdy dochází k usazování beta amyloidu v mozku a zániku nervových buněk. Zprvu je narušena krátkodobá paměť, zhoršená orientace, nemoc však postupuje, člověk se stává závislým na svém okolí, zcela nesoběstačným. Nemocí nemusí trpět jen staří lidé, mnohdy může Alzheimerova nemoc postihnout i lidi ve středním věku. Neexistuje žádná léčba, která by nemoc vyléčila, jen je možné zpomalit její postup.

Z hlívy byly extrahovány polysacharidy a využily se pro léčbu narušené funkce mozku u pokusných zvířat po podání D-galaktózy či chloridu hlinitého. Byl prováděn test chování, např. se měřil čas reakce, schopnosti orientace, řešení situací, kterým byla pokusná zvířata vystavena.

Pokud byla zvířatům s narušeným mozkem podávána hlíva, došlo ke zkrácení doby útěku, tedy zvíře rychleji rozpoznalo nebezpečí a dokázalo utéci. Tato zvířata pak také měla lepší výsledky v testech hodnotících prostorovou orientaci a schopnost se učit. Je tedy patrné, že došlo ke zlepšení či udržení funkcí mozku i po jeho poškození podanými toxickými látkami.

Díky biochemickým studiím se odhalilo, že hlíva zvyšuje aktivitu enzymů, které pomáhají neutralizovat toxické volné radikály vznikající při poškození mozku. Navíc došlo ke snížení tvorby beta amyloidu a tau fosforylace, došlo ke snížení exprese amyloidového nekurzorového proteinu atd.

Podávání hlívy tedy viditelně zlepšuje mozkové funkce, a to díky neutralizaci volných radikálů v mozku, ale také díky zabránění či zpomalení tvorby a ukládání beta amyloidu.

Bylo by tedy možné ji využít v léčbě pacientů s Alzheimerovou nemocí či jako prevenci před jejím vznikem.

Zhang Y, Yang X, Jin G, Yang X, Zhang Y. Polysaccharides from Pleurotus ostreatus alleviate cognitive impairment in a rat model of Alzheimer's disease.Int J Biol Macromol. 2016 Aug 4;92:935-941.

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář