Hlíva snižuje koncentraci tuků v krvi

Hlíva ústřičná (Pleurotus ostreatus, oyster mushroom) je u nás dobře dostupnou houbou, jednak je možné najít ji v přírodě, a jednak v každém větším marketu. U nás popularita houby vychází z hlavně její role coby potraviny, která dodává pokrmům příjemné aroma i chuť, zatímco více na východ, v Asii, je hlíva ceněná hlavně pro své účinky, které podporují zdraví. Ale i u nás se stále více prohlubuje povědomí o této houbě nejen jako potravině. Hlíva je zkoumána mnoha výzkumnými týmy a zjišťovány jsou různé účinky. Hlíva dokáže modulovat a nastavit správnou funkci imunitního systému, zpomaluje stárnutí i díky tomu, že je silným antioxidantem, její složky zabíjí mnohé viry, bakterie i jiné patogenní houby, její extrakty jsou účinné i v boji proti rakovině atd.

V tomto textu nám autoři přiblížili další účinek hlívy, a to její schopnost upravovat hladiny lipidů v krvi. Zvýšená koncentrace lipidů sice nebolí, ale může mít závažné důsledky, stojí za vznikem aterosklerózy, která narušuje cévní stěny, zvyšuje riziko trombózy a trombembolie, zvyšuje krevní tlak, riziko infarktů aj. Sledovat a snižovat hladinu špatných tuků je tedy velmi důležité. Mnohdy stačí jen změna životního stylu, jindy je potřeba přidat i léky. Mnoho předchozích výzkumů na laboratorních zvířatech potvrdilo, že hlíva je účinná ve snižování lipémie.

Do popisované studie bylo zařazeno 20 dobrovolníků (9 mužů a 11 žen mezi 20‒34 lety), ti byli rozdělení do dvou skupin, kdy jedna dostávala polévku s 30 g hlívy nebo polévku bez hlívy. Dobrovolníci nemohli rozlišit, kdo dostává kterou polévku. Pokus trval 21 dní. Poté se dobrovolníkům odebírala krev a hodnotily se koncentrace lipidů v porovnání s hodnotami, které byly naměřeny před začátkem pokusu. Léčba hlívou v polévce snížila hladiny triacylglycerolu a oxidovaného LDL, který je zvláště nebezpečný, snížila se také celková koncentrace cholesterolu. Je tedy patrné, že i u mladých lidí hlíva ovlivňuje hladinu lipidů v krvi. Autoři se domnívají, že za tímto efektem stojí hlavně kyselina linolová, ergosterol a deriváty ergostanu.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1756464610000630

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář