Houby v boji proti HIV a rakovině

HI V je virus, který stále není na ústupu a neexistuje účinná léčba, která by pacienta zcela uzdravila. Virus napadá buňky imunitního systému, čímž ho celý oslabuje, a pacienti pak často umírají na infekční onemocnění, která jsou v běžné populaci vzácná či pro nakažené banální, jedná se o infekce běžnými viry, bakteriemi, ale také houbami, či se u lidí a AIDS vyvíjí nádorová onemocnění.

HI V patří mezi RNA retroviry, v jeho životním cyklu je důležitý enzym reverzní transkriptáza, která odpovídá za přepis RNA do DNA. Taková DNA se začleňuje do genomu napadené buňky a mění tak její funkce. Mezi léčiva užívaná při infekci HI V tedy patří inhibitory reverzní transkriptázy. Vzhledem k závažnosti a dosavadní nevyléčitelnosti infekce je neustále nutné hledat nové možnosti a léčivé látky.

Lipova studie se zaměřila na možnost využití medicinální houby Hericium erinaceum v boji s HIV. Nově izolovaný lektin Hericium erinaceum agglutinin, který je vysoce stabilní i při vysokých teplotách a odolává i vlivům pH, má unikátní aminokyselinovou sekvenci na svém N-terminálním konci. Ta mu dává možnost působit mitogenně, zvyšuje dělení zdravých buněk, což bylo prokázané na myších slezinných buňkách. Zvýší se i počet buněk imunitního systému. Navíc tento protein působí protinádorově. To bylo testováno na jaterních a ovariálních rakovinných buňkách. Snižuje jejich dělení. Důležité ovšem je, že inhibuje aktivitu reverzní transkriptázy u HIV-1.

Podobné výsledky byly získání i u dalších hub např. Russula delica, holubinky bílé. Jejíž taktéž vysoce stabilní lektin má antiproliferační vliv na nádorové buňky a velice úspěšně blokuje aktivitu HIV-1 reverzní transkriptázy.

Dalším zástupcem z říše hub, který může být nápomocný v boji s HI V je i lektin z Pleurotus citrinopileatus hlívy citronové. Vytvořený extrakt již při dávkách 0.08μM, 0.4μM and 2μM, inhibuje reverzní transkriptázu o téměř 24%, 60,5% a 94.2%.

Zdá se, že i proti tak vážnému onemocnění, jako je nákaza HI V a nemoc AIDS, by bylo možné bojovat s pomocí medicinálních hub. Je ale zapotřebí množství studií, hlavně in vivo, aby se dalo s jistotou říci, jak přípravek užívat, v jakých dávkách, aby byl skutečně přínosem i pro tak těžce nemocné. Bonusem je pak i protirakovinné působení testovaných proteinů.

Zhao S, Zhao Y, Li S, Zhao J, Zhang G, Wang H, Ng TB. A novel lectin with highly potent antiproliferative and HIV-1 reverse transcriptase inhibitory activities from the edible wild mushroom Russula delica. Glycoconj J. 2010;27(2):259-65.

 

Li YR, Liu QH, Wang HX, Ng TB. A novel lectin with potent antitumor, mitogenic and HIV-1 reverse transcriptase inhibitory activities from the edible mushroom Pleurotus citrinopileatus. Biochim Biophys Acta. 2008;1780(1):51-7.

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář