Imunitní systém, hypersenzitivní reakce a medicinální houby

Imunitní systém, hypersenzitivní reakce a medicinální houby

Imunitnímu systému, podobně jako srdečnímu svalu, není dopřána ani vteřina klidu. Musí neustále čelit podnětům přicházejícím z vnějšího i vnitřního prostředí. Není tedy divu, že může dojít k poruchám jeho funkcí, dysbalancím a oslabení.

Naštěstí jsou mnohé stavy ovlivnitelné bioaktivními látkami obsaženými v potravinách. Může se jednat o vitamíny, minerální a stopové prvky, ale také enzymy, peptidy, terpeny, glukany.

Tyto a ještě více nutrientů je obsaženo v houbách, které jsou nazývány medicinálními. Pro bohatost látek mohou ovlivnit řadu procesů v těle a zvláště pak v imunitním systému. Je potvrzeno, že medicinální houby mají protinádorové a metastatické, imunomodulační, protizánětové, hypolipidemické, hypoglykemizující, neuroprotektivní, antioxidační účinky, navíc mají přímý vliv na viry, bakterie či houby, jejichž infekci dokáží zažehnat, ať už samy, či v kombinaci s antibiotiky (5, 6).

Již staří Číňané před několika tisíci lety považovali mnohé houby za dar bohů, věčného života, nesmrtelnosti a léčili jimi veškerá onemocnění. Např. Reishi je používána od 4. století před naším letopočtem. V Číně je rozeznáváno na 200 druhů hub, které je možné používat k léčbě. Nejsou tedy jen potravinou na zasycení, ale hlavně léčivem a zdrojem dlouhověkosti. Číňané rozeznávají šest typů medicinálních hub podle jejich zabarvení – bílé, červené, fialové, černé, modré a zelené. Tyto barvy jsou přiřazeny různým nemocem, červená je spojená s nemocemi srdce, černá s ledvinami, zelená s játry a žlučníkem. V souvislosti s teorií o jin a jang jsou medicinální houby, např. jmenovitě Cordyceps považovány za potravinu, která je schopná tonizovat oba prvky (1, 18). Nejvýznamnější postavení v čínské medicíně mají Reishi, Shiitake a Maitake (2).

Jak již bylo zmíněno v textu výše i moderní medicína se věnuje výzkumům medicinálních hub a potvrzuje jejich účinky pomocí moderních metod a klinických studií.

Výzkumy ohledně vlivů medicinálních hub probíhají i na poli hypersenzitivních reakcí.

Jednotlivé složky medicinálních hub mohou podpořit a aktivovat imunitní systém, jiné ho tlumí. Mezi aktivizující patří β glukany, jež napomáhají imunitnímu systému v boji proti infekcím a zvyšují též protinádorovou aktivitu (9). Při podávání medicinálních hub se zvyšuje exprese prozánětových genů a syntéza takových cytokinů, jakými jsou IL-1β, IL-1α, CXCL1, CXCL2, IL-8 či TNF-α nebo cyklooxygenázy 2 (3). Některé studie ovšem popisují snížení hladin prozánětových cytokinů při testech in vivo oproti pokusům in vitro, což je patrně dáno tím, že výtažky z hub byly podávání p.o., čímž se mohlo snížit vstřebávání velkých molekul, jakou třeba právě β glukan je, střevní sliznicí do oběhu (6). β glukany stimulují buňky přirozené imunity svou vazbou na CD11b/18, Toll-like receptory a dectin-1, a tím aktivovat transkripční faktor NF-κB (15). Navíc byl při pokusech s Reishi zaznamenáno zvýšení cytotoxické aktivity u NK buněk (7).

Houby ale obsahují i mnohé látky, které mohou imunitní reakce tlumit, což je patrné u autoimunitních pochodů či hypersenzitivních reakcí. Podávání medicinálních hub může ovlivnit aktivaci transkripčních faktorů, přepis informací, a tím i produkci cytokinů. Ať už se jedná o houbu Cordyceps, Reishi či Agaricus blazei, jsou opakovaně potvrzovány účinky, které vedou k potlačení alergické reakce.

Významným jevem je schopnost snížit expresi mRNA pro IL-4, i jeho produkci, snížení produkce bylo zaznamenáno i u dalších cytokinů např. IL-2, IL-5, IL-12. Naproti tomu mají nutrienty z medicinálních hub potenciál zvyšovat expresi mRNA IL-10 i jeho syntézu, IL-6, IL-8 a TNFα (17). V případě pomocí OVA indukované alergické reakce, kdy byl výtažek z hub podáván před či po imunizaci alergenem, byla hladina specifických IgE redukována, stejně tak byl potvrzen negativní vliv výtažku z medicinálních hub na syntézu IL-4, IL-5 s IL-13 (4).

Zajímavý je potom vliv na transkripční faktory a shift od Th2 fenotypu k Th1. Při podávání výtažku např. z Cordycepsu byl zachycen zvýšený poměr T-bet/GATA-3 a Foxp3. Nejde tedy jen o posun k Th1, ale je podpořen i inhibiční mechanismus v podobě Treg lymfocytů (14).

Jedním z mechanismů, jak může právě cordycepin regulovat syntézu proteinů, ale i diferenciaci a množení buněk je jeho schopnost ovlivňovat mTOR a jeho signalizační dráhy, což je důležité hlavně u nádorových onemocnění, ale také u alergií. Je potvrzeno, že inhibice mTOR tlumí aktivitu basofilů, snižuje hyperreaktivitu dýchacích cest, aktivitu pohárkových buněk i produkci IgE (12, 8, 11). Podobných výsledků se dosáhlo i v případě použití Reishi, kdy dochází k posunu k Th1, zvýšení syntézy IFN-γ, produkci imunoglobulinů IgA a IgG2a s poklesem IgE a IgG1 a neméně důležité potom je i snížení infiltrace plicní tkáně eozinofily (16).

Navíc medicinální houby chrání dýchací cesta astmatiků před remodelací. Snižují expresi TGF-β1 mRNA a také produkci TGF-β1 i jeho signalizaci přes Smad, jejichž exprese je v přítomnosti výtažků z hub snížená, TGF-β je zodpovědný za syntézu komponentů extracelulární matrix. Omezuje rozsah kolagenových depozit a zabraňuje zeslabení stěny dýchacích cest a narušení membrány, hladké svaloviny, omezují též změny v epitelu, snižují jeho hyperplazii (13). Výtažek z Reishi v podobě polysacharidu PS-G podporuje maturaci a aktivaci dendritických buněk. Tyto buňky byly aktivovány alergenem v přítomnosti či bez PS-G. Výsledky ukázaly, že u buněk kultivovaných s PS-G se snižuje jejich fagocytární aktivita, produkují větší množství IL-12, IL-6, IL-23, IL-10 (10).

Houby tedy dle všeho mohou zároveň podpořit imunitní systém v boji proti infekci a nádorům a v té samé době působit protilargicky. Jejich velkou výhodou je pak možnost kombinace s jiným typem léčby, kdy dokáží podpořit její účinnost a zvýšit a urychlit možnost návratu pacienta ke zdraví.

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář