Kardiovaskulární nemoci jsou ovlivnitelné houbami

Kardiovaskulární nemoci jsou ovlivnitelné houbami

 

Kardiovaskulární nemoci jsou závažným problémem dnešní doby a jsou jedním z nejčastějších příčin úmrtí. Jejich rozvoj je ovlivněn i životním stylem, např. nedostatek ovoce a zeleniny, pohybu, kouření, nadbytek tučné, sladké a slané stravy, což vede ke zvýšení cholesterolu a cukrů v krvi. Tyto faktory pak napomáhají vzniku aterosklerotických změn v cévách, jež se pojí se zánětem. Neboť do vzniku ateromových plátů jsou zapojeny buňky imunitního systému. Společně s aktivitou imunitního systému vzrůstá i množství škodlivých volných radikálů. Změny spojené s aterosklerózou poškozují cévní stěnu a zužují cévní průsvit, zvláště pak, pokud dojde k tvorbě trombů. Zúžené a neelastické cévy přivádějí do orgánů méně kyslíku i živin, dochází k ischemizaci. Navíc, pokud jsou přítomné tromby, mohou se utrhnout, tj. embolizovat a akutně ucpat některou cévu docela.

Je prokázáno, že mnohé medicinální houby dokáží pozitivně ovlivnit průběh mnoha nemocí, i těch chronických zánětlivých.

V pokusu byly použity buňky výstelky lidské aorty, které byly kultivovány s dimetylsulfoxidem nebo s dimetylsulfoxidem obsahujícím extrakt z hub.

Byly využity extrakty z těchto hub: Agaricus bisporus (Pečárka dvouvýtrusá), Lentinula edodes (Shiitake), Pleurotus ostreatus (Hlíva ústřičná), Grifola frondosa (Maitake).

Buněčné kultury byly potom promyty a inkubovány s médiem či k nim byl přidán prozánětlivý cytokin IL-1β, který zvyšuje proaterosklerotické adhezní molekuly vyjádřené, exprimované, na povrchu výstelkových buněk, tj. VCAM-1, ICAM-1, E-selektin-1. Zvýšený exprese těchto molekul napomáhá k migraci a transmigraci buněk imunitního systému a rozvoji zánětové odpovědi. Exprese, její nárůst, byla poté zkoumána a vyhodnocována pomocí metody ELISA.

Agaricus výrazně snížil expresi adhezních molekul, zatímco zbylé druhy hub ovlivnily expresy méně výrazně, a to pokud byly podávány jednotlivě, tak i v kombinacích.

I přesto, že ostatní houby nedosahovaly účinnosti Agarica, jejich vliv na expresi adhezních molekul není zanedbatelný.

Studie tedy potvrdila, že podávání medicinálních hub snižuje expresi povrchových adhezních molekul na cévní výstelce, čímž se snižuje vazba imunitních buněk na ně, a tím i prozánětová odpověď, která je spojená s rozvojem aterosklerózy.

Navíc existují mnohé další studie dokládající antioxidační schopnosti hub, čímž je sníženo poškozování cév a průběhu aterosklerózy.

Medicinální houby tedy působí proti ateroskleróze ovlivněním vícera faktorů.

Zdroj:

Martin KR. Both common and specialty mushrooms inhibit adhesion molecule expression and in vitro binding of monocytes to human aortic endothelial cells in a pro-inflammatory environment.Nutr J. 2010;9:29.

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář